Menu Inloggen Mijn ESJ

ESJ Privacy Verklaring

ESJ Holding BV cs. (hierna te noemen ESJ) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ESJ houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ESJ, Cosunpark 10, 4814 ND Breda.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt ESJ gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met ESJ. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses. ESJ gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van ESJ, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld echter nooit zonder uw expliciete toestemming.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van ESJ. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door ESJ.

Afmelden

ESJ houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. ESJ geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij complianceofficer@esj.nl of schriftelijk bij ESJ, Cosunpark 10, 4814 ND Breda.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die ESJ over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan ESJ, Cosunpark 10, 4814 ND Breda. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop ESJ met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van ESJ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan ESJ haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt ESJ ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

ESJ en andere websites

Op de sites van ESJ treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. ESJ kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

ESJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van ESJ.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »