We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting

Na afstempeling van uw pensioenaanspraken krijgt u de keuze uit afkoop van het gehele pensioen of omzetting in een oudedagsverplichting. In dit artikel worden beide opties toegelicht.

Afkoop

Na afstempeling van pensioenaanspraken kunt u uw gehele pensioen afkopen. Kocht u in 2017 uw pensioen af, dan kreeg u een korting van 34,5%. Deze korting is in 2018 en 2019 afgebouwd. In 2018 bedroeg deze korting 25% en eventuele afkoop in 2019 betekent een korting van 19,5%.

Afkoop betekent wel dat de B.V. loonbelasting moet afdragen. Hoewel een korting wordt verleend, is dit een eenmalige hoge last. Dit betekent dat er voldoende liquide middelen aanwezig moeten zijn om gebruik te maken van de afkoopfaciliteit. Om misbruik te voorkomen, wordt voor de toepassing van de korting aangesloten bij de balanswaarde ultimo 2015.

Meer weten over de afkoop van het pensioen in eigen beheer?
Klik hier om de advieswijzer ‘Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop 2019’ te lezen

Omzetten in oudedagsvoorziening

In plaats van afkoop kunt u er ook voor kiezen om uw pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting. U spaart dan in de B.V. De voorziening (na afstempeling) zal jaarlijks met de marktrente oprenten, totdat u met pensioen gaat. Op dat moment wordt de verplichting omgezet in een 20-jarige uitkering.

Het voordeel van deze keuze is dat, in tegenstelling tot afkoop van het gehele pensioen, de belastingheffing wordt uitgesteld naar de toekomst. Na de pensioengerechtigde leeftijd zijn lagere tarieven van toepassing, waardoor u per saldo minder belasting verschuldigd bent.

Meer weten over het omzetten van het pensioen in een oudedagsverplichting?
Klik hier om de advieswijzer ‘Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting 2019’ te lezen

Tot slot

Wilt u meer weten over omzetting en pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met één van onze pensioenspecialisten of een van onze vestigingen bij u in de buurt:
Breda
Zwijndrecht
Oosterhout

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×