We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

De AVG voor u als werkgever

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor u als werkgever gaat dit gepaard met een aantal verandereringen. Waar moet u op letten om ervoor te zorgen dat uw organisatie AVG-proof is?

Als u personeel in dienst heeft bent u wettelijk verplicht een personeelsadministratie te voeren. Een personeelsadministratie waarbinnen naast de “basale” personeelsgegevens rondom de persoon van de medewerker en diens salaris veelal ook andere gegevens vermeld staan zoals ziek- en herstelmeldingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, leasecontracten en noem maar op.

Nagenoeg alle persoonsgegevens van medewerkers worden vastgelegd. U heeft van uw medewerkers een hoop privacygevoelige informatie voorhanden. De impact van de AVG op de manier waarop u de personeelsadministratie voert is groot. Zo dient HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie in overeenstemming met de AVG te brengen. Onderstaand zes aandachtspunten over de AVG voor HR.

1. Breng informatiestromen binnen de HR-afdeling in kaart

Documenteer onder andere welke persoonsgegevens de HR-afdeling verwerkt, van wie persoonsgegevens en met welk doel deze worden verwerkt en met wie de persoonsgegevens worden gedeeld. Al deze informatie vormt de basis voor de voorbereiding op de AVG.

2. Bepaal hoe u omgaat met een datalek

Aangezien binnen een kort tijdsbestek verschillende acties ondernomen dienen te worden, raden wij aan een beleid datalekken op te stellen. In dit beleid kunt u op duidelijke wijze vast leggen hoe binnen uw organisatie wordt gehandeld indien er sprake is van een datalek of wanneer een datalek vermoed wordt.

3. De betrokkene heeft recht tot inzage in zijn persoonsgegevens

Gelet op het recht van inzage, is het van belang dat de HR-administratie op orde is. Daarnaast moet u er rekening houden dat het ‘’heimelijk’’ opbouwen van een personeelsdossier risicovol is.

4. Persoonsgegevens mogen niet tot in oneindigheid worden bewaard

De AVG bepaalt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Er staat geen concrete bewaartermijn in de AVG. 

5. Informatieplicht

Onder de AVG dient u werknemers, maar ook sollicitanten, heldere informatie te geven over onder andere de persoonsgegevens die u verwerkt, voor welk(e) doel(en) u deze gegevens verwerkt en de rechten die zij hebben.

6. De zieke werknemer

Voor u als HR-medewerker is het van belang om te weten welke gezondheidsgegevens u mag vragen en verwerken van een sollicitant en van een zieke werknemer.

Raadpleeg voor meer informatie over de AVG
Of neem contact op met een van onze adviseurs.

Bron: Hr Xpert

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×