We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Wijziging Arbowet: Aandacht voor preventie is verplicht

13 april 2017

Op 1 juli treedt de nieuwe Arbowet in werking. De wijzigingen in de wet zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Door de focus te leggen op preventie verwacht men positief effect op het voorkomen van verzuim.

Wat wijzigt er per 1 juli 2017 in de Arbowet?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract tussen de werkgever en de arbodienstverlener. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
5. hoe de klachtenprocedures werken;
6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

  • De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo mag de inspectie werkgevers zonder basiscontract beboeten.
  • De regering wil ook de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten vergroten. Zo krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. “

Wat betekent dit voor u als werkgever en de HR binnen uw organisatie?


Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode. Laat u goed informeren over de rechten en plichten en zorg dat u inzicht krijgt in risico’s en aansprakllijkheden. Het HR adviesteam van ESJ helpt u daarbij.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via hrm@esj.nl of neem contact op met een van onze kantoren bij u in de buurt:
Breda
Oosterhout
Zwijndrecht

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »