We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Zorgeloos ondernemen met voldoende geld

De afgelopen jaren zijn veel ondernemers wakker geschud. Door klanten die failliet gaan of laat betalen, tegenvallende resultaten en oplopende kosten. Hoe kunt u zich hiertegen wapenen en hoe houdt u uw eigen bedrijf gezond? Er is maar één remedie en dat is zorgen voor voldoende liquide middelen. De MKB Accountants van ESJ bieden u een aantal tips.

Extra kapitaal aantrekken

Dreigt er een kastekort, zorg dan op tijd dat u toch over voldoende middelen blift beschikken. U moet wellicht extra kapitaal aantrekken. Dit kan via een bank, maar er zijn meer mogelijkheden.

Krediet aanvragen bij de bank

Om succesvol krediet aan te vragen moet beslagen ten ijs moeten komen. Bankiers beoordelen uw kredietaanvraag op basis van:

  • Uw ondernemerschap en moraliteit
  • Het marketingplan
  • Het investeringsplan
  • De cijfermatige onderbouwing
  • De buffer in het bedrijf

Heeft u krediet nodig, raadpleeg dan altijd uw relatiebeheerder bij ESJ. Hij/zij helpt in uw contacten met de bank en het aanleveren van de benodigde gegevens voor de kredietverstrekking.

Overheidsgaranties

Om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven voldoende toegang hebben tot de kapitaalmarkt, kent de overheid een aantal garantieregelingen. Zo kunt u een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Hierdoor kunt u bij de bank meer lenen dan u normaal gesproken zou kunnen krijgen. Speciaal voor grote en middelgrote bedrijven is er de Garantie Ondernemingsfinanciering. Tot slot maakt de Regeling Groeifaciliteit het voor u mogelijk om kapitaal aan te trekken. Financiers die risicokapitaal verschaffen kunnen hierdoor een garantiestelling krijgen. Lijdt de bank of participatiemaatschappij verlies op de lening, dan kan 50% worden gedeclareerd bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Participatiemaatschappijen

Ook een participatie- en investeringsbedrijf kan een mogelijk alternatief zijn voor de bank. Een participatiebedrijf neemt deel in het eigen vermogen van uw bv en kan ook achtergestelde leningen verstrekken.

Lenen van familie

Vooral beginnende ondernemers kunnen maar moeilijk een bedrijfsfinanciering krijgen. Lenen van familie kan dan uitkomst bieden. Het familielid dat u financieel ondersteunt, kan rekenen op een aantal aantrekkelijke fiscale faciliteiten.

De lening valt voor de leninggever in box 3 onder beleggingen in durfkapitaal.

Dit levert een extra vrijstelling op van maximaal € 55.476 (2011). Heeft de leninggever een fiscale partner, dan geldt een gezamenlijke vrijstelling van € 110.952. Daarnaast is er een extra heffingskorting van 1% van de vrijgestelde bedragen. De lening moet wel voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Zo moet de Belastingdienst een ‘beschikking startende ondernemer’ afgeven en moet de leenovereenkomst binnen vier weken na de overeenstemming zijn geregistreerd.

Laat geen subsidies liggen

Nederland kent veel subsidieregelingen, bijvoorbeeld op het gebied van export, innovatie, duurzaam ondernemen en milieu. Veel subsidies worden niet of onvoldoende gebruikt.  Op de overheidssite www.antwoordvoorbedrijven.nl
vindt u alles terug op het gebied van subsidies, gerangschikt naar branche en per onderwerp.

Fiscale maatregelen

U mag uw btw-aangifte voortaan per kwartaal blijven doen. Dit was voor het jaar 2011 al aangekondigd, maar de maatregel wordt nu structureel.
Let op: Verwacht u altijd een btw-teruggave, dan is kiezen voor de kwartaalaangifte niet voordelig. U moet dan immers langer op de teruggave wachten.

Versnelde afschrijving ook in 2011

Bedrijven mogen tijdelijk versneld (willekeurig) afschrijven op hun investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze maatregel gold al voor investeringen in 2009 en 2010, maar mag nu ook worden toegepast op investeringen in 2011. In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven en het restant in één of meer volgende jaren. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen. Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de versnelde afschrijving. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s uitgesloten, behalve zéér zuinige.

Drie jaar achterwaartse verliesverrekening

De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening (carry-back) in de vennootschapsbelasting blijft ook in 2011 gehandhaafd. In plaats van één jaar kunt u uw verlies dus drie jaar terugwentelen. Een verlies uit 2011 mag u verrekenen met de winst behaald in 2008, 2009 en 2010. In totaal mag u niet meer dan € 10 miljoen verlies per jaar terugwentelen. Kiest u voor deze verruiming, dan wordt de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) ingekort tot zes jaar in plaats van negen jaar.

Tot slot: houd uw bedrijf gezond.

Een bedrijf heeft pas bestaansrecht als er meer geld binnenkomt dan eruit gaat. Door het managen van interne processen houdt u de vinger aan de pols:

Stel een liquiditeitsbegroting op
Wat verwacht u aan ontvangsten en wat zijn de verwachte uitgaven? Door het opstellen van een liquiditeitsbegroting krijgt u antwoord op deze vragen en weet u meteen in welke perioden u een kasoverschot heeft en in welke perioden er een kastekort ontstaat.

Bewaak uw debiteuren
Zorg ervoor dat uw klanten zo snel mogelijk betalen. Zet op uw facturen een betalingstermijn en houd deze scherp in de gaten. Wacht niet af, maar trek aan de bel als de termijn is overschreden. Houd ook regelmatig de vinger aan de pols door de kredietwaardigheid van uw bestaande en uw nieuwe klanten te beoordelen.

Betaal crediteuren niet te vroeg
Betaal uw crediteuren niet sneller dan noodzakelijk. Is de betalingstermijn 30 dagen, dan is het niet nodig om vóór die termijn al te betalen. Maak ook, voordat u met een leverancier in zee gaat, afspraken over de betalingstermijn. Op die manier weet u vooraf waar u aan toe bent.

Pas uw voorraden aan
U wilt natuurlijk geen ‘nee’ verkopen aan uw klanten, maar een voorraadoverschot kan een behoorlijke aanslag zijn op uw liquiditeiten. Zorg daarom voor een goed voorraadsysteem, zodat u geen onnodig geld op de plank laat liggen.

Reduceer uw kosten
Als het allemaal wat minder gaat, ontkomt u bijna niet aan het reduceren van uw kosten. Een kritische blik op uw kostenrekeningen kan u veel geld besparen.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×