Box 3-heffing

Vermogensbestanddelen zoals spaargeld, aandelen, een tweede woning etc wordt in box 3 van de inkomstenbelasting belast.

Deze grondslag voor sparen en beleggen is de waarde van het vermogen op 1 januari van het jaar, na aftrek van het heffingsvrije vermogen.
 

Wijziging berekening box 3-heffing

Tot en met 2016 werd in box 3 belasting geheven over een vast rendement van 4%. Met dat percentage zocht de wetgever aansluiting bij rendementen die, over een langere periode bezien, gemiddeld zonder veel risico moeten kunnen worden gehaald.

Sinds 2017 heeft de wetgever de berekening van de grondslag sparen en beleggen aangepast. Na deze wijziging wordt, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld dat een deel van het vermogen wordt gespaard en een ander deel wordt belegd. Dit is de zogenaamde vermogensmix.

Hieronder worden schematisch de vermogensmix van 2017 en 2018 weergegeven:

Schijf

Grondslag

% ‘Sparen’

% ‘Beleggen’

1

Tot en met
€ 75.000

67%

33%

2

€ 75.001 -
€ 975.000

21%

79%

3

€ 975.001
en meer

0%

100%

 

Schijf

Grondslag

% ‘Sparen’

% ‘Beleggen’

1

Tot en met
€ 70.801

67%

33%

2

€ 70.801 -
€ 978.001

21%

79%

3

€ 978.001
en meer

0%

100%

 

Bij de berekening van deze grondslag wordt dus niet gekeken naar de werkelijke vermogensmix van het vermogen en de rendementen daaruit.
 

Oordeel Hoge Raad van 24 december 2021

De Hoge Raad oordeelt nu dat dit forfaitaire stelsel in strijd is met het EVRM.

“Het nieuwe stelsel perkt de door het EVRM gegarandeerde recht om vrij te beschikken over eigendom in, doordat het een verhoudingsgewijs zware financiële last verbindt aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen. Ook is het discriminerend doordat degenen die pech hebben gehad met hun risicovolle beleggingen relatief zwaar worden belast. Naar het oordeel van de Hoge Raad is er niet een redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen dienen met het forfaitaire stelsel (uitvoerbaarheid, realiteit en opbrengst) en de ongelijkheid die met het stelsel wordt veroorzaakt.”

De Hoge Raad biedt in deze zaak rechtsherstel door alleen het werkelijk rendement in de heffing te betrekken.
 

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over uw box 3-heffing of de massaal-bezwaarprocedure, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina