Dit jaar (2022) mag u eenmalig een bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij schenken aan uw kind of aan een ander ten behoeve van de eigen woning (dit wordt ook wel de jubelton genoemd). Belangrijk om te weten is dat deze schenkingsvrijstelling per 2023 fors verminderd wordt. Hoe speelt u hierop in? 

Kabinetsplannen
Het kabinet heeft het voornemen om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de jubelton) per 1 januari 2024 af te schaffen. Het parlement heeft sterk aangedrongen op een eerdere afschaffing, maar dat blijkt niet mogelijk, omdat de Belastingdienst dit niet tijdig in de ICT-systemen kan verwerken. De staatssecretaris heeft inmiddels bekendgemaakt dat een forse verlaging van de jubelton wel eerder kan worden doorgevoerd.  
 

Forse verlaging van schenkingsvrijstelling jubelton per 2023  

Forse verlaging tot € 27.231
Concreet betekent dit dat de jubelton, vooruitlopend op de afschaffing per 1 januari 2024, per 1 januari 2023 wettelijk zal worden verlaagd van € 106.671 tot € 27.231, gelijk aan het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen. Het kind mag dit bedrag vrij besteden. Ouders kunnen er in 2023 dan ook voor kiezen om dit bedrag te schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Beide is niet mogelijk. Als er voldoende liquiditeiten zijn, is het raadzaam om hier nog in 2022 op in te spelen en van de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te profiteren. Dit kan een forse belastingbesparing opleveren.  
 

Waar moet u op letten? 

Gebruiken voor de eigen woning
De jubelton moet worden gebruikt voor de eigen woning. Het kan dan gaan om aankoop van een eigen woning, maar ook om de verbouwing hiervan of het aflossen van de hypotheek. De ontvanger hoeft niet per se een kind te zijn. Een familierelatie is fiscaal niet vereist.  

Verschillende keren?
De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Verder mag hij van de schenker slechts eenmaal in zijn leven deze jubelton ontvangen. Dit betekent echter niet dat een ontvanger niet vaker zo’n schenking kan krijgen. Van verschillende schenkers is dit namelijk wel toegestaan. 

Is uw kind reeds 40 jaar maar zijn partner niet, dan kunt u alsnog gebruikmaken van deze vrijstelling. U kunt dan gewoon belastingvrij een jubelton aan uw kind schenken. De regeling maakt het ook mogelijk om vermogen van grootouders naar kleinkinderen over te dragen. Zo kan een eigen woning voor uw kind binnen bereik komen, indien zowel u als uw ouders bereid zijn de jubelton te schenken.  

Uitsmeren over 3 jaar
De Successiewet 1956 biedt nog de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning over 3 jaar uit te smeren. Als u daar in 2022 nog een beroep op doet, kunt u ook in 2023 en 2024 voor de resterende delen van de schenking nog gebruik maken van deze schenkingsvrijstelling.  
 

Goed schriftelijk vastleggen 

Om aanspraak te kunnen maken op de schenkingsvrijstelling, moet u een en ander goed schriftelijk vastleggen. U moet daarnaast aangifte schenkbelasting doen en wel binnen 2 maanden na afloop van het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.  
 

Overweegt u om dit jaar (2022) of in de komende jaren een bedrag aan uw kind(eren) te schenken voor de eigen woning? Dan is van belang te (laten) regelen dat de schenking nog in 2022 is gedaan. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...