Als u onroerend goed aankoopt, krijgt u ook te maken met de overdrachtsbelasting. Waar moet u op heel korte termijn rekening mee houden? 
 

Verschil in het tarief overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Een belangrijke maatregel van deze wet betreft een beperking van de toepassing van het verlaagde tarief van 2% voor de verkrijging van woningen door de introductie van het hoofdverblijfcriterium. Bij de aankoop van de woning dient de koper schriftelijk te verklaren dat hij zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen. Hiertoe is het invullen van de Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief verplicht. Hierdoor geldt dat de verkrijging van woningen die niet bestemd zijn voor eigen gebruik (als hoofdverblijf), voor de overdrachtsbelasting belast zijn tegen het algemene tarief van momenteel 8%. Dit heeft onder meer tot effect dat onroerendgoedbeleggers zwaarder worden belast bij de verkrijging van woningen die als belegging worden gekocht. 
 

Het algemene tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% geldt onder meer voor bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes, aanhorigheden die niet gelijk met een woning worden gekocht (bijv. tuin, garage of schuur), recreatiewoningen en tweede woningen, de woning van de ouders die de kinderen kopen en waarin de ouders blijven wonen, grond die bestemd is voor woningbouw, de verkrijging van de economische eigendom, enz.  
 

Wanneer komt u in aanmerking voor de startersvrijstelling? 

Er geldt een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting, als men voldoet aan de volgende voorwaarden.  

  • U verkrijgt op of na 1 januari 2021 een woning, waarin u zelf voor langere tijd gaat wonen. 

  • U bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat u de woning verkrijgt (het moment van ondertekening van de notariële akte van levering). 

  • De woningwaarde mag niet hoger zijn dan € 400.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in uw koopovereenkomst staat. 

  • Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld. 

  • U heeft niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling. 
     

Wat is nu belangrijk nieuws uit het Belastingplan 2023? 

In het Belastingplan 2023 staat dat het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting verhoogd wordt. De regering wil de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 voor niet-woningen en voor woningen waar de kopers niet gedurende langere tijd zelf in wonen, verhogen van 8 naar 10,4%. Via deze verhoging wil men de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de belegger op de koopwoningmarkt verbeteren.  

 

Het Belastingplan 2023 houdt voor de overdrachtsbelasting in dat het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting stijgt van 8 naar 10,4%. Het is belangrijk om geplande aankopen van onroerende zaken, waarvoor de tariefsverhoging in 2023 volgens plan ingaat, nog dit jaar af te ronden. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina