Vanwege de sterk stijgende brandstofkosten wordt de vraag om een hogere onbelaste kilometervergoeding van nu € 0,19 per kilometer steeds groter. Wat is de stand van zaken? Zijn er vooruitzichten? Wat is er mogelijk?
 

NU NOG € 0,19 KILOMETERVERGOEDING

Zoals bekend, bedraagt het fiscale forfait van de kilometervergoeding € 0,19 per kilometer. Dit forfait is al sinds 2006 niet meer aangepast. Op basis van de huidige brandstofprijzen en de stijgende inflatie dekt de onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer de kosten voor woon- werkkilometers of zakelijke kosten bij lange na niet. Dit is al jaren zo, maar gezien de stijgende brandstofprijzen wordt het verschil nu wel heel erg groot. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) concludeert dan ook dat op basis van berekeningen de vergoeding voor een gemiddelde auto € 0,39 per kilometer moet zijn.

Coalitieakkoord 2021-2025
Er zijn plannen om de fiscale vergoeding van kilometers te verhogen. Zo staat er in het coalitieakkoord 2021-2025 dat het kabinet de vergoeding per 1 januari 2024 wil verhogen. Hoeveel dat wordt, moet het kabinet nog uitwerken, maar in de wandelgangen wordt er gesproken van € 0,23 per kilometer. De VZR en de vakbonden vragen het kabinet om de maatregel naar voren te halen. Die kans is er.

Accijnsverlaging doorgevoerd
De accijns op benzine en diesel is per 1 april 2022 tot het einde van het jaar verlaagd met respectievelijk € 0,173 en € 0,111 cent per liter.
 

DENK EENS AAN DE VRIJE RUIMTE

Vergoedt u meer dan € 0,19 per kilometer voor woon-werkververkeer of zakelijke ritten, dan is het meerdere belast loon en houdt uw werknemer daar netto minder aan over. Wijs dit meerdere aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling. Als u nog vrije ruimte heeft, ontvangt uw werknemer de vergoeding netto en betaalt u ook geen 80% eindheffing.

Vrije ruimte 2022 gebruiken
Vanaf 2022 bedraagt het percentage voor de berekening van de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7%. Boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Verstrekt u in de loop van het jaar meer, dan betaalt u als werkgever hier 80% eindheffing over.

Kies ervoor om uw werknemer meer te laten thuiswerken. Voor de dag dat hij thuiswerkt, worden er immers geen brandstofkosten gemaakt. De thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag is meestal lager dan de reiskostenvergoeding en bespaart u kosten, waardoor u uw werknemer netto een hogere reiskostenvergoeding kunt geven uit de vrije ruimte. Wordt deze overschreden, dan betaalt u 80% eindheffing.

Bekijk ook onze rekentool voor meer informatie.

Open de rekentool

 

Er liggen plannen voor een verhoging van het kilometerforfait per 1 januari 2024. Een bedrag weten we nog niet. Voor zover u momenteel meer vergoedt dan € 0,19 per kilometer (woon-werkverkeer en zakelijke ritten), is dit belast loon van de werknemer. Wijs dit meerdere aan voor de werkkostenregeling. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via hrmadvies@esj.nl.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Meer blogs

Loading...

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?

Nieuwe werknemer eerst screenen

Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.

Oekraïense werknemer in dienst nemen?

Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?