Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?  
 

Wat speelde er over een niet erkend kind? 

Geert is de biologische vader van Teun, maar Geert heeft zijn kind niet erkend. De moeder van Teun heeft later een relatie gekregen met Jan. Jan heeft Teun wel als zijn eigen kind erkend.  

Forse erfenis: wat met de kindvrijstelling en het lage tarief?
Als Geert in 2017 overlijdt, blijkt dat hij een testament heeft gemaakt waarbij hij Teun tot erfgenaam heeft benoemd. Op basis daarvan verkrijgt Teun een erfenis van € 503.932. Voor de aangifte erfbelasting doet Teun een beroep op het vrijgestelde bedrag, zoals dat geldt voor kinderen die van hun ouders erven. Voor 2017 is dat € 20.209. Ook meent hij in aanmerking te komen voor het lage tarief van 10% tot een verkrijging van € 122.269 (in 2017) en 20% voor alles daarboven. Volgens deze berekening moet hij € 84.516 aan erfbelasting voldoen.  

Wat vindt de fiscus?
De belastinginspecteur gaat niet akkoord. Omdat Teun niet door Geert is erkend en omdat er ook geen sprake is van een familierelatie, geldt Geert niet als de juridische vader van Teun. Dat betekent dat hij voor de erfbelasting slechts recht heeft op een vrijgesteld bedrag van € 2.129 (in 2017). Ook is op zijn verkrijging het hogere tarief van 30 en 40% van toepassing. Hij moet dus volgens de inspecteur € 188.493 aan erfbelasting betalen.  

Hoe zit het juridisch bekeken?
De inspecteur heeft gelijk als hij stelt dat volgens de wet Geert als biologische vader niet tevens de juridische vader van Teun is. Daarvoor is een familierechtelijke betrekking vereist. Op het moment dat Teun werd geboren, was Geert niet met de moeder gehuwd en hij heeft Teun daarna ook niet als zijn eigen kind erkend.  

Bloedverwantschap is voor de belastingen bepalend
Voor de belastingwetgeving gelden echter andere regels. Daarbij gaat het niet om de familierechtelijke betrekking, maar om bloedverwantschap. Een biologisch kind, ook al is het niet erkend en bestaat er geen familierelatie, is een bloedverwant in de eerste graad van zijn biologische ouder.  
 

Over afstammelingen gesproken 

In het artikel in de Successiewet 1956 wordt gesproken over ‘afstammelingen’. De hoogste rechter heeft al eerder bepaald dat met afstammelingen niets anders kan worden bedoeld dan bloedverwanten in de rechte neergaande lijn. In die zin kan Teun als bloedverwant in de rechte neergaande lijn van Geert worden aangemerkt. Dat betekent dat er dus belasting moet worden geheven naar het lage tarief van tariefgroep 1.  
 

Uitspraak van het hof is in het voordeel van het kind 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat, ook al is Teun niet als kind door zijn biologische vader erkend, hij voor de erfbelasting (toch) recht heeft op het vrijgestelde bedrag voor kinderen en op het lage tarief. Hij hoeft dus € 103.977 minder aan erfbelasting te betalen. Het loont dus zeker de moeite om een gerechtelijke procedure te voeren!  
 

Bepalend voor de erfbelasting is of een kind afstammeling is van de erflater. Dat is het geval als er sprake is van bloedverwantschap in de rechte neergaande lijn. Het kind heeft dan recht op de kindvrijstelling en op het lage tarief voor de erfbelasting. Dat maakt een fors verschil in de te betalen erfbelasting. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Lees meer over

Loading...

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven beter met de warme dan met de koude hand

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen: erfbelasting besparen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.

Toon meer informatie

Toon minder informatie