Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe kunt u dit zware onderwerp goed aanpakken?  

Vaker en langer ziek dan gezonde vitale collega’s
Medewerkers met een ongezonde leefstijl zijn vaker en langer ziek dan hun gezonde en vitale collega’s. Werkgevers willen met gesprekken en trajecten ziekteverzuim voorkomen. Een gezonde leefstijl zorgt immers voor minder risico op chronische ziektes en heeft een positief effect op de productiviteit van medewerkers. Tip: Wees duidelijk, open en eerlijk over het doel: vitale en gezonde medewerkers in gezonde en bloeiende organisaties. Het is dus belangrijk om in gesprek te gaan over een gezonde leefstijl en in actie te komen.  
 

Maak het een vast onderdeel van de beoordelingscyclus 

Werkbare aanpak
Het werkt averechts om medewerkers in een formeel gesprek te wijzen op overgewicht of een ongezonde leefstijl. Zij zullen zich wellicht onheus bejegend voelen en het helpt niet. Maar een gesprek bij het koffieapparaat is te vrijblijvend. Maak vitaliteit en duurzame inzetbaarheid daarom een vast onderdeel van de functionerings-/voortgangsgesprekken of schakel uw bedrijfsarts in voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor medewerkers die een dalende belastbaarheid hebben door hun zwaarlijvigheid. Tip: Bij medewerkers die zich naar het einde van de dag of week slepen, wordt de belastbaarheid minder. Bespreek de oorzaken van onbalans tussen werkbelasting en -belastbaarheid en bedenk oplossingen.  
 

De hand reiken om te veranderen 

Bespreek zo’n delicaat onderwerp als overgewicht op respectvolle wijze met een insteek van ondersteunen en de hand reiken. Het doel is medewerkers in de actiemodus te krijgen en een motiverende gespreksvoering bewijst hierin haar waarde. Zo’n motiverende gespreksvoering is gericht op het vergroten van:  

  • de bereidheid om te veranderen (willen); 

  • het vermogen om te veranderen (kunnen). 
     

What’s In it For Me?
Motivatie van medewerkers voorspelt hoe groot de kans is dat zij bepaalde activiteiten zullen starten en afmaken. Laat hen zelf de antwoorden geven op de WIFM-vraag (What’s In it For Me?) van een gezonde leefstijl. Tip:  Naast het willen en kunnen is het juiste tijdstip om te veranderen (er klaar voor zijn) bepalend. Als medewerkers er nog niet aan toe zijn, verlaag dan de drempel om hulp te vragen en laat merken er voor hen te zijn als zij tot actie willen overgaan.  
 

Gezonde werkomgeving die tot een gezonde leefstijl uitnodigt 

Waar moet u aan denken?
Creëer als werkgever een werkomgeving die tot een gezonde leefstijl uitnodigt. Denk aan een gezond aanbod in de kantine en voldoende zit-stabureaus (ook op de thuiswerkplek). Motiveer werknemers om meer te wandelen in een lunchpauze of op kantoor de trap te gebruiken. Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten over leefstijl. Tip: Gezond gedrag is besmettelijk. Vraag aan medewerkers wat zij zouden willen en waar zij behoefte aan hebben. Betrek ze vervolgens bij de organisatie hiervan, het programma is er uiteindelijk voor hen. Laat medewerkers elkaar aansporen en stimuleren.  
 

Sanctiemogelijkheden inzetten 

Als stimulering niet helpt (medewerkers werken niet mee) zijn er soms mogelijkheden om maatregelen te nemen tegen een medewerker met overgewicht. Wettelijk gezien kunnen werkgevers alleen juridische stappen ondernemen als de leefstijl het functioneren negatief beïnvloedt en er alles aan gedaan is om iemand aan het werk te houden of terug te laten keren naar het werk (re-integratie). 
 

Werknemers die vitaal en gezond zijn, hebben minder ziekteverzuim en functioneren beter. Maak een plan van aanpak: stimuleer, motiveer en faciliteer een gezond eet- en leefpatroon met programma’s en presentaties in werkoverleggen. Zorg dat overgewicht en een ongezonde leefstijl respectvol bespreekbaar zijn en bied ondersteuning aan. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina