Nieuws

Loading...
Gezonde leefstijl thumb.jpg

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

Zonnepanelen thumb.jpg

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

Carpoolen thumb.jpg

Carpoolen: wat betekent dit voor de reiskostenvergoeding?

We hebben helaas te maken met extreem hoge brandstofkosten. Werknemers zullen met het oog daarop eerder willen gaan carpoolen. Wat betekent dit voor hun reiskostenvergoeding?

uitsluitingsclausule thumb.jpg

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Schadevergoeding thumb.jpg

Geen belasting over schadevergoeding?

Wanneer uw werknemers (of u als dga) tijdens werkzaamheden schade oplopen, bent u (of de BV) vaak verplicht deze te vergoeden. Hoe werkt dit fiscaal bekeken? Kan dit onbelast blijven?

Oplaadkosten vergoeden thumb.jpg

Elektrische auto: oplaadkosten aan werknemer vergoeden

Het gebruik van elektrische auto’s neemt steeds meer toe. Waar moet u op letten als u als werkgever de laadkosten van een elektrische of hybrideauto aan uw werknemer wilt vergoeden?

Certificaat thumb.jpg

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Jubelton thumb.jpg

Forse verlaging van jubelton per 1 januari 2023

Het kabinet heeft het voornemen om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de jubelton) per 1 januari 2024 af te schaffen. De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat een forse verlaging eerder kan worden doorgevoerd. Hoe speelt u hierop in?

Bestelauto thumb.jpg

Bestelauto met veel voordelen

Een bestelauto is interessant vanwege de (fiscale) voordelen. Voor een elektrische bestelauto zijn deze voordelen nog aantrekkelijker. Wat is het voordeel en hoe kunt u (laten) regelen dat een bestelauto fiscaal goed uitpakt?