Nieuws

Loading...
halveren.jpg

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt te maken met de transitievergoeding. Soms is het mogelijk de betaling hiervan te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

rood licht.jpg

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

Het voornemen een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door, evenals het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75.

geld 7.jpg

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

fountain-pen-447576_1920.jpg

Is een papieren schenking nog interessant?

Schenken onder schuldigerkenning (papieren schenking) is een manier om erfbelasting te besparen. Het is de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

virus-4835301_1920.jpg

Belastingmaatregelen

We lichten de wijzigingen in de belastingmaatregelen als onderdeel van het Noodpakket 2.0 toe.

virus-4835301_1920.jpg

TOZO 2.0

We lichten de wijzigingen in de TOZO als onderdeel van het Noodpakket 2.0 toe.

virus-4835301_1920.jpg

TVL (opvolger TOGS)

ESJ brengt u middels dit artikel op de hoogte van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de opvolger van de TOGS.

virus-4835301_1920.jpg

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Middels een kamerbrief van 24 april 2020 heeft het kabinet een zestal nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.

virus-4835301_1920.jpg

Corona en bestuurdersaansprakelijkheid (melding betalingsonmacht)

Als u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt, is een afzonderlijk melding betalingsonmacht tijdelijk niet nodig. Lees meer over de voorwaarden in dit artikel.