Nieuws

Loading...
virus-4835301_1920.jpg
03-12-2021

Rekentool NOW 5

Voor de berekening van uw te verwachten voorschot, kunt u gebruik maken van onze rekentool.

frog-5428522_1920.jpg
23-09-2021

ESJ Prinsjesdagspecial

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij.

virus-4835301_1920.jpg
31-08-2021

Steun- en herstelpakketten stopgezet in vierde kwartaal 2021

In de kamerbrief van 29 juni 2021 kondigde het kabinet aan dat de algemene steunmaatregelen in het vierde kwartaal niet verlengd zouden worden. Met de kamerbrief van 30 augustus 2021 heeft het kabinet bevestigd dat met ingang van 1 oktober 2021 de…

Corona virus 2
19-08-2021

Rekentool NOW 4

Bereken met deze tool uw verwachte subsidie en voorschot inzake de NOW 4.

DSC_0033.jpg
20-07-2021

Johan Nelemans benoemd tot partner

Met veel genoegen deelt ESJ Financial Engineering mee dat Johan Nelemans benoemd is tot partner.

virus-4835301_1920.jpg
07-07-2021

Update bijzonder uitstel van betaling

Minister Koolmees heeft in zijn Kamerbrief van 29 juni 2021 het steun- en herstelpakket van het derde kwartaal heroverwogen en het steun- en herstelpakket van het vierde kwartaal aangekondigd.

virus-4835301_1920.jpg
24-06-2021

TVL is geen omzet meer - alsnog NOW aanvragen

In de kamerbrief van 27 mei is het steun- en herstelpakket aangekondigd voor het 3e kwartaal. Hierin is aangekondigd dat vanaf de NOW 3 de TVL niet meer meetelt als omzet voor de NOW. Dit leidt er toe dat werkgevers een hogere omzetdaling zullen…

virus-4835301_1920.jpg
31-05-2021

Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021

De ministers en staatssecretarissen hebben een kamerbrief verstuurd naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Hierin gaan zij in op het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021.

virus-4835301_1920.jpg
17-05-2021

Rekentool NOW 3.3

Onze specialisten hebben een rekentool opgesteld inzake de NOW 3.3