Nieuws

Loading...
Arbeidsvoorwaarden thumb.jpg
11-07-2022

Per 1 augustus 2022 nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden stelt nieuwe minimumrechten en regels vast voor de informatie die werknemers moeten krijgen over hun arbeidsvoorwaarden.

RIE thumb.jpg
11-07-2022

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): wat zijn de regels?

De staatssecretaris stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe zit het met de regels waaraan u zich als werkgever moet houden?

Controle thumb.jpg
05-07-2022

Belastingdienst gaat controles weer opvoeren: hoe bereidt u dit goed voor?

Gedurende de coronacrisis kwamen de belastingcontroles op een zeer laag pitje te staan. De Belastingdienst gaat echter de komende jaren de controles weer opvoeren.

Vakantieauto thumb.jpg
01-07-2022

Privébijtelling voor een vakantieauto?

Wat moet u weten, bewaken en regelen met betrekking tot de fiscale inkomensbijtelling van de auto van de zaak, als u deze voor de vakantie gebruikt of deze tijdelijk inwisselt voor een andere auto?

Inzage personeelsdossier thumb.jpg
28-06-2022

Inzage personeelsdossier voor werknemer

Werknemers hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Hoe moet u hieraan meewerken? Welke gegevens moet u verplicht laten zien?

Gezonde leefstijl thumb.jpg
23-06-2022

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

Zonnepanelen thumb.jpg
20-06-2022

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

uitsluitingsclausule thumb.jpg
08-06-2022

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Certificaat thumb.jpg
24-05-2022

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?