Nieuws

Loading...
ecommerce-2140603_1280.jpg
09-04-2021

Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. U kunt zich nu registreren voor het nieuwe éénloketsysteem. Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de Europese Unie (EU) aan klanten, die geen btw-aangifte hoeven te…

virus-4835301_1920.jpg
29-03-2021

Vaststelling TVL 1 stappenplan

In dit stappenplan leggen we uit wat u precies moet doen om de TVL subsidie (periode juni t/m september 2020) vast te stellen.

register-257986_1920.jpg
17-02-2021

Verplichte inschrijving UBO register

Momenteel verstuurt de Kamer van Koophandel brieven met het verzoek om de UBO’s van uw onderneming/organisatie binnen 6 weken in te schrijven.

virus-4835301_1920.jpg
16-02-2021

Grensarbeiders: wonen en werken in tijden van corona

Thuiswerken als gevolg van de coronacrisis zou van invloed kunnen zijn op de belastingheffing van uw inkomsten. Gelukkig heeft Nederland met België en Duitsland afspraken gemaakt voor grensarbeiders.

virus-4835301_1920.jpg
12-02-2021

Rekentool NOW 3.2

Dit rekenmodel is opgesteld op basis van het besluit van 5 oktober 2020 en het wijzigingsbesluit van 29 januari 2021 inzake de NOW 3. Dit model biedt de mogelijkheid om zelf het verwachte voorschot te berekenen.

graph-3033203_1280.jpg
25-01-2021

Verliesverrekening vennootschapsbelasting vanaf 2022

Als gevolg van het Belastingplan 2021 wijzigen de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting. Dit artikel gaat in op deze wijziging.

virus-4835301_1920.jpg
25-01-2021

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Als gevolg van de verlengde lockdown heeft het kabinet een uitbreiding van het steun- en herstelpakket aangekondigd. We brengen u op de hoogte van de wijzigingen ten aanzien van de TVL, NOW en het bijzonder uitstel van betaling voor…

system-3699552_1920.jpg
22-01-2021

Mandatory Disclosure rules / DAC6

In 2018 is de Mandatory Disclosure-Richtlijn aangenomen. Deze verplicht EU-lidstaten ertoe een meldplicht voor grensoverschrijdende constructies in hun wetgeving op te nemen. De meldingsplicht in Nederland is op 1 januari 2021 ingegaan.

virus-4835301_1920.jpg
18-01-2021

Nieuwsbericht Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4-2020

Op vrijdag 29 januari 2021 om 17:00 uur sluit TVL Q4 2020! De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.