Inleiding

Woont en werkt u in de grensstreek en woont u in het ene land en werkt u in het andere land, dan heeft u te maken met belastingwetgeving in zowel uw woonland als uw werkland.

Thuiswerken als gevolg van de coronacrisis zou van invloed kunnen zijn op de belastingheffing van uw inkomsten. Gelukkig heeft Nederland met België en Duitsland afspraken gemaakt voor de zogenaamde ‘grensarbeiders’.

Heeft u na het lezen van onderstaande uitleg nog vragen? Vraag onze belastingadviseurs dan gerust om hulp.
 

Dubbele belastingheffing

Uw woonland mag belasting heffen over uw gehele wereldinkomen, waar dan ook ter wereld verdiend. Het werkland mag belasting heffen over de looninkomsten die u in dat land verdient.

Als gevolg daarvan zou u in beginsel dubbele belasting betalen over dezelfde looninkomsten. Daarom heeft Nederland diverse belastingverdragen gesloten, waarmee dubbele belastingheffing vermeden wordt.
 

Belastingverdragen

In de belastingverdragen van Nederland met België en Duitsland is afgesproken dat het werkland belasting mag heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Hierop is één uitzondering opgenomen. Het woonland mag namelijk belasting heffen, als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De werknemer verblijft binnen het jaar minder dan 183 dagen in het werkland; en
  • De werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet is gevestigd in het werkland; en
  • De werknemer werkt niet voor een zogenaamde vaste inrichting van de werkgever in het werkland.

Dit wordt de zogenaamde 183-dagenregeling genoemd.
 

Thuiswerken

Doordat verschillende werknemers als gevolg van corona (verplicht) thuis werken, kan dit invloed hebben op de 183-dagenregeling én de toedeling van het heffingsrecht over de looninkomsten. Het kan namelijk voorkomen dat de werknemer minder in het werkland aanwezig is, dan wanneer er geen corona zou zijn.

Een verschuiving van deze belastingheffing van het werkland naar het woonland door de coronacrisis vinden Nederland, België en Duitsland niet wenselijk.
 

Coronaverdrag Nederland met België en Duitsland (verlengd tot 30 juni 2021)

Nederland heeft daarom met België en Duitsland afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Deze thuiswerkdagen mogen behandeld worden als dagen waar ze onder normale omstandigheden gewerkt zouden zijn. Een aanvullende voorwaarde hierbij is dat ze wel in het ‘normale werkland’ belast worden. Deze afspraken gelden van 11 maart 2020 tot 30 juni 2021.

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ Financial Engineering.

 

Publicatiedatum: 16 februari 2021

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...