De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën hebben op 27 mei 2021 een kamerbrief verstuurd naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De regeling wordt definitief zodra een besluit in de Kamers is genomen en is gepubliceerd in de Staatscourant. In deze kamerbrief gaan zij in op het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021.

Dit artikel gaat in op de hoofdpunten uit deze kamerbrief. Klik op onderstaande button om het artikel te openen. 

Artikel steun- en herstelpakket


CONTACT

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ.

Meer weten over de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het coronavirus? Op onze themapagina ‘maatregelen coronavirus’ vindt u de meest actuele informatie.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...