NOW, TOGS, TVL en TOZO zijn begrippen die gedurende het jaar 2020 en 2021 geïntroduceerd zijn. Deze regelingen vormden samen met het versoepeld beleid ten aanzien van het bijzonder uitstel van betaling tijdens de coronacrisis de kern van de noodpakketten en steun- en herstelpakketten van het kabinet.

In de kamerbrief van 29 juni 2021 kondigde het kabinet al aan dat in beginsel de algemene steunmaatregelen in het vierde kwartaal niet verlengd zouden worden. Met de kamerbrief van 30 augustus 2021 heeft het kabinet definitief bevestigd dat met ingang van 1 oktober 2021 de algemene steunmaatregelen vervallen.
 

Beëindiging generieke steun

De volgende regelingen worden met ingang van 1 oktober 2021 beëindigd:

 • NOW;
 • TVL;
 • TOZO;
 • TONK;
 • Diverse fiscale maatregelen, waaronder het bijzonder uitstel van betaling.

Het kabinet geeft aan dat het stopzetten van de generieke steun niet betekent dat het kabinet de economie niet meer ondersteunt. Zij is voornemens om, in aanvulling op de reguliere sociale vangnetten, de overgang naar de structurele situatie te faciliteren door in het vierde kwartaal diverse regelingen nog van kracht te laten zijn.

Voorbeelden die genoemd worden zijn onder andere:

 • Regelingen om toegang tot marktfinanciering en liquiditeit te waarborgen;
 • Een verlengde termijn voor aflossing van belastingschulden;
 • Een verlengde termijn voor terugbetaling van NOW en TVL;
   
Waarborging liquiditeit

Dit houdt in dat de corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C nog het hele jaar 2021 doorlopen. Ook geldt de garantieregeling evenementen nog gedurende het hele jaar 2021.
 

Bijzonder uitstel van betaling – Terugbetalingsregeling belastingschulden

Vanaf 1 oktober 2021 moeten lopende belastingverplichtingen (bijvoorbeeld btw-aangiften over het 3e kwartaal 2021 of de loonheffingen over september 2021) weer op reguliere wijze voldaan worden. Ook zullen de invorderingsmaatregelen, die stil waren gelegd door de Belastingdienst gedurende de coronacrisis, in september 2021 weer geleidelijk aan opgestart worden.

De Belastingdienst zal daarvoor brieven versturen met informatie over de opgebouwde schuld. De belastingschuld die als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling ontstaan is, mag met ingang van 1 oktober 2022 in 60 gelijke maandelijkse termijnen (tot 1 oktober 2027) afgelost worden.

Om ondernemers tegemoet te komen, gaat de verlengde terugbetalingsregeling van 60 maanden gelden voor alle belastingschulden van ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen. Het is dus niet meer nodig om een verzoek om verlenging van bijzonder uitstel te doen om uw pré-coronaschuld onder de betalingsregeling te laten vallen.

Over de belastingaanslagen die zijn opgelegd, maar nog niet zijn betaald, betaalt u invorderingsrente. Dit geldt dus ook voor de aanslagen die meelopen in de genoemde terugbetalingsregeling. De invorderingsrente is nu 0,01% en gaat met ingang van 1 januari 2022 naar 1%. Op 1 juli 2022 wordt de invorderingsrente verder verhoogd naar 2%. Op 1 januari 2023 en 1 januari 2024 wordt deze verhoogd naar respectievelijk 3% en 4%.
 

NOW/ TVL – Terugbetalingsregeling subsidie

De uitvoeringsinstanties van de NOW (UWV) en TVL (RVO) krijgen van het kabinet meer ruimte om maatwerk te bieden zodra werkgevers/ ondernemingen hun coronasteun terug dienen te betalen. Zij krijgen de ruimte om termijnen aan te bieden tot maximaal 5 jaar met een rente van 0%.
 

Overige coronamaatregelen

Het kabinet continueert om uitvoeringstechnische redenen 4 fiscale coronamaatregelen tot het einde van het jaar 2021, dit betreffen:

 • De afspraken met België en Duitsland omtrent de belastingheffing van grenswerkers;
 • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • De onbelaste reiskostenvergoeding;
 • Het behoud van hypotheekrenteaftrek als woningbezitters van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze hebben gekregen of krijgen.
   
Tot slot

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ.

 

Opgemaakt op 31 augustus 2021

 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...