Op 24 december 2021 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. In dit artikel geven wij een overzicht van de huidige steunmaatregelen na deze laatste actualisering.
 

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Bijzonder uitstel van betaling
Met ingang van 1 oktober 2021 is de regeling met betrekking tot het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gewijzigd. Op dit moment gelden de volgende 2 goedkeuringen:

Goedkeuring 1
Ondernemers die vóór 1 oktober 2021 een verzoek om bijzonder uitstel hebben gedaan, kunnen verlengd bijzonder uitstel krijgen voor belastingschulden, die vóór 1 februari 2022 betaald moeten zijn. Deze ondernemers hoeven overigens niet nogmaals een verzoek in te dienen.

Goedkeuring 2
Ondernemers die voor het eerst een verzoek doen om bijzonder uitstel, kunnen dit tot uiterlijk 31 januari 2022 doen. Ook dan geldt dat men bijzonder uitstel kan krijgen voor belastingschulden, die vóór 1 februari 2022 betaald moeten zijn.
 

Betalingsregeling
De belastingschulden, die op grond van bovenstaande goedkeuringen niet betaald hoeven worden, kunnen worden afbetaald door middel van een betalingsregeling, die ingaat op 1 oktober 2022.

De belastingschuld wordt dan afgelost door middel van 60 gelijke maandelijkse termijnen, waarbij de eerste betaling uiterlijk 31 oktober 2022 wordt gedaan, en zo verder.

Ook de belastingschuld waarvoor tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel gold, valt onder voorwaarden onder deze betalingsregeling.
 

Melding betalingsonmacht
Voor zover het verzoek om bijzonder uitstel ziet op belastingen die afgedragen moesten zijn in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 januari 2022 geldt dat het verzoek om bijzonder uitstel tevens als een melding betalingsonmacht geldt.

Deze melding betalingsonmacht is van belang in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid.
 

NOW – 7e aanvraagperiode en 8e aanvraagperiode

NOW 5 -> 7e aanvraagperiode
Vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 kunt u een tegemoetkoming NOW aanvragen voor de loonkosten over de maanden november en december 2021. De voorwaarden van deze NOW hebben wij toegelicht in ons artikel van 3 december 2021.
 

NOW 6 -> 8e aanvraagperiode
Verwacht wordt dat u vanaf half februari 2022 een tegemoetkoming NOW kunt aanvragen voor de loonkosten over de maanden januari 2022 tot en met maart 2022. 

De voorwaarden van de NOW 6 zijn:

  • Minimaal 20% omzetverlies
  • Maximaal 90% omzetverlies op te geven
  • Vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies
  • Vergoeding van maximaal 2x het dagloon

De exacte voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt.
 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) – Q1 2022

De openingsdatum van de TVL Q1 2022 is nog niet bekend. Voor de voorwaarden van de TVL Q1 2022 wordt aangesloten op de TVL Q4 2021.

Het moet gaan om een omzetverlies van minimaal 30%. Het is op dit moment nog niet bekend tegen welke periode Q1 2022 moet worden afgezet voor de berekening van die omzetdaling.

De maximale tegemoetkoming is 100% van de berekende vaste lasten. Ook van deze regeling worden de exacte voorwaarden nader uitgewerkt.
 

CONTACT

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ.

Meer weten over de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het coronavirus? Op onze themapagina ‘maatregelen coronavirus’ vindt u de meest actuele informatie.

 

 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...