In de kamerbrief van 27 mei 2021 is het steun- en herstelpakket aangekondigd voor het derde kwartaal. Wij schreven hier eerder over in ons artikel van 31 mei 2021.

In deze kamerbrief is aangekondigd dat vanaf de NOW 3 de Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) niet meer meetelt als omzet voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit leidt er toe dat werkgevers een hogere omzetdaling zullen hebben. In onderstaand artikel gaan wij nader in op de gevolgen van bovengenoemde wijziging.

Klik hier om het artikel te openen

 

CONTACT

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ.

Meer weten over de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het coronavirus? Op onze themapagina ‘maatregelen coronavirus’ vindt u de meest actuele informatie.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...