Minister Koolmees heeft in zijn Kamerbrief van 29 juni 2021 het steun- en herstelpakket van het derde kwartaal heroverwogen en het steun- en herstelpakket van het vierde kwartaal aangekondigd.

Onderdeel van het steun- en herstelpakket van het derde kwartaal is een verlenging van het versoepeld beleid ten aanzien van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden. Deze versoepeling – als onderdeel van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis – loopt nu tot 1 oktober 2021.

In dit artikel gaan wij in op de verlenging van het versoepeld beleid, waarbij op hoofdlijnen wordt ingegaan op de volgende drie situaties:

  1. Nog geen eerste verzoek om bijzonder uitstel van betaling gedaan;
  2. Een eerste verzoek om bijzonder uitstel van betaling gedaan, nog geen verzoek om verlenging van bijzonder uitstel van betaling gedaan;
  3. Een eerste verzoek en een verzoek om verlenging van bijzonder uitstel van betaling gedaan.
     
Situatie 1: Nog geen eerste verzoek gedaan

De verlenging betekent dat ondernemers tot 1 oktober 2021 een eerste verzoek (drie maanden) kunnen doen. Zij krijgen dan maximaal drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden (maar niet langer dan 1 oktober 2021).
 

Situatie 2: Een eerste verzoek gedaan, nog geen verzoek om verlenging gedaan

Ondernemers die al wel een verzoek voor drie maanden, maar nog geen verzoek om verlenging hebben gedaan, kunnen dit verzoek om verlenging alsnog doen tot 1 oktober 2021.

Hier kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden aan vast zitten (liquiditeitsprognose en verklaring derde deskundige als de belastingschuld ten tijde van het eerste verzoek groter was dan € 20.000, geen dividend uitkeren gedurende de periode van uitstel van betaling).

Als een verzoek om verlenging gedaan wordt, gaan ook de zogenaamde pre-coronaschulden tot het bijzonder uitstel van betaling behoren. Daarmee komen ook belastingschulden van vóór 12 maart 2020 in aanmerking voor de hierna toegelichte betalingsregeling.
 

Situatie 3: Een eerste verzoek én een verzoek om verlenging gedaan

Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt dat zij niets hoeven te doen. Voor hen schuift de datum van 1 juli 2021 automatisch op naar 1 oktober 2021.
 

Betalingsregeling

De belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling geldt, mogen terugbetaald worden door middel van een betalingsregeling die in gaat op 1 oktober 2022 en bestaat uit 60 gelijke maandelijkse termijnen. De belastingdienst informeert de ondernemer schriftelijk (voor 1 oktober 2021) met een definitief schuldenoverzicht, de voorwaarden en het maandbedrag van de betalingsregeling. Als voorwaarde zal onder andere gelden dat de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2021 worden nagekomen.
 

Invorderingsrente

Het aanvangsmoment van de terugbetalingsverplichting is 1 oktober 2022. Gedurende de betalingsregeling is invorderingsrente verschuldigd. Tot en met 31 december 2021 bedraagt deze 0,01%; vanaf 1 januari 2022 wordt de rente vastgesteld op 1%, per 1 juli 2022 op 2%, per 1 januari 2023 op 3% en per 1 januari 2024 op 4%.
 

Tot slot

Het kabinet roept ondernemers op verantwoordelijk om te gaan met de regeling en er alleen langer gebruik van te maken als het echt nodig is. De regeling is van toepassing indien de betalingsproblemen veroorzaakt worden door de coronacrisis.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u uiteraard  contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ESJ Financial Engineering.

 

Gepubliceerd op 7 juli 2021​​​​

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...