Voor btw- aftrek is o.a. vereist dat het contract tussen de juiste partijen is gesloten en er een correct te naam gestelde factuur is. Dit blijkt nog maar eens uit beantwoording van vragen over btw-aftrek bij scholingskosten door de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. Btw bij opleidingskosten is dus niet aftrekbaar als de werknemer op eigen naam een overeenkomst voor een opleiding afsluit en deze bij de werkgever declareert. Zelfs niet als dit door andere wet- of regelgeving zo moet, bijvoorbeeld de AVG.

Onderstaand de volledige beantwoording door de Staatssecretaris van Financiën n.a.v. vragen door het Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD).
 

Beantwoording Kamervragen over de btw aftrek op scholings-/opleidingskosten 

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van het lid Lodders (VVD) over de btw-aftrek op scholings-/opleidingskosten beantwoord. 

Voor btw-aftrek op scholings-/opleidingskosten van werknemers gelden de gebruikelijke wettelijke vereisten:  

  1. de btw is aan de ondernemer in rekening gebracht ;
  2. heeft betrekking op een aan hem verrichte prestatie;
  3. is vermeld op een correcte factuur; en 
  4. de afgenomen prestatie wordt gebruikt voor btw-belaste handelingen van de ondernemer. 

Gaat een werknemer zelf een rechtsbetrekking aan met een aanbieder van (al dan niet verplichte) scholing/opleiding, dan is die werknemer ook zelf de afnemer van de scholings-/opleidingsprestatie. In dat geval wordt niet voldaan aan de vereisten dat de btw aan de ondernemer (de werkgever in dit geval) in rekening is gebracht en betrekking heeft op een aan die ondernemer verrichte prestatie (HH: dus geen btw aftrek). Het is daarbij niet van belang of de werknemer de benodigde financiële middelen (uiteindelijk) verkrijgt van de werkgever. 

Als het door aanscherping van de privacywetgeving niet mogelijk is dat een ondernemer zelf degene is die de rechtsbetrekking aangaat met degene die de opleiding verzorgt en daarom de kosten (inclusief btw) niet aan hem in rekening worden gebracht, dan zijn er voor de ondernemer geen mogelijkheden om die btw toch in aftrek te brengen. 

De staatssecretaris begrijpt dat het als onwenselijk wordt ervaren dat een werkgever een hogere kostenpost heeft wanneer hij de btw niet in aftrek kan brengen, omdat zijn werknemer op eigen naam (verplichte) scholing afneemt. Tegelijkertijd volgt dit uit de Europese btw-regelgeving zoals is vastgelegd in de btw-richtlijn en wijkt de Wet OB niet af. Aanscherping van andere (niet aan de btw gerelateerde) wetgeving heeft daarop geen invloed. 
 

Contact

Neem voor meer informatie over btw contact met ons op.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina