De vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze verlaging is met name van toepassing op het MKB en heeft naast een lagere belasting ook een stijging van de waarde van uw onderneming tot gevolg. Deze waardestijging kan oplopen tot wel €100.000.
 

Vennootschapsbelasting gaat omlaag

De vennootschapsbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021. Dit werd op Prinsjesdag bekendgemaakt. Daarnaast gaat ook de drempel voor dit lage tarief in twee stappen omhoog van €200.000 in 2020 naar €245.000 in 2021 en uiteindelijk €395.000 in 2022. Hieronder een tabelmatig overzicht van het aangekondigde belastingplan.

Tabel 1: belastingplan 2021

Belastingplan 2021
2020
2021
2022
Tarief 1e schijf 16,50% 15% 15%
Drempel 1schijf €200.000 €245.000 €395.000
Tarief 2schijf 25% 25% 25%

Voor een MKB-onderneming met een winst voor belasting van bijvoorbeeld €395.000, betekent dit een flinke belastingbesparing. Hieronder een overzicht van de (verwachte) belastingdruk voor deze onderneming in het huidige jaar en de aankomende jaren.

Tabel 2: belastingbesparing

Belastingbesparing
2020
2021
2022
Winst €395.000 €395.000 €395.000
Belasting €81.750 €74.250 €59.250
Winst na belasting €313.250 €320.750 €335.750
Effectief belastingpercentage 21% 19% 15%
Belastingbesparing t.o.v. voorgaand jaar €- €7.500 €15.000
Belastingbesparing t.o.v. 2020 €- €7.500 €22.500

De tabel laat zien dat deze onderneming op basis van het aangekondigde belastingplan in 2022 €22.500 minder belasting betaalt dan onder dezelfde winst in 2020. Een flinke besparing!
 

Nieuw belastingplan verhoogt de waarde van uw onderneming met €100.000

De verlaging van het tarief- en de verhoging van de drempel in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting heeft naast een lagere belastingdruk nog een aangenaam resultaat tot gevolg. Namelijk, een verhoging van de waarde van uw onderneming.

De (economische)waarde van een onderneming is afhankelijk van de verwachte prestaties in de toekomst. Deze prestaties worden gemeten op basis van het toekomstig cashgenererend vermogen van de onderneming. Specifiek de vrije kasstroom. Deze kasstroom is gedefinieerd als de cash die jaarlijks aan de onderneming onttrokken kan worden, zonder dat dit de bedrijvigheid van de organisatie beïnvloedt.

Vennootschapsbelasting verlaagt de jaarlijkse vrije kasstroom van een organisatie. Een verlaging van deze belasting heeft zodoende een positief effect op de (verwachte) vrije kasstroom van de onderneming en daarmee de waarde van de onderneming.

De onderneming realiseert op basis van het aangekondigde belastingplan vanaf 2022 jaarlijks een belastingbesparing van maximaal €22.500 euro ten opzichte van 2020 (zie tabel 2). Een snelle waardebekening op basis van een rendementseis van 18,5% heeft tot uitkomst een positief waarde-effect van circa. €100.000 1.
 

Prijzen in de markt

Tot slot het volgende voorbehoud. Waarde staat niet gelijk aan prijs. De prijs komt tot stand na een onderhandelingsproces tussen koper en verkoper en is mede afhankelijk van marktomstandigheden in het algemeen en omstandigheden bij transacties in dezelfde periode.

Met behulp van een waardeberekening kan een verkoper wel adequaat onderbouwen waarom de onderneming meer waard is als gevolg van bijvoorbeeld de aangekondigde verlaging van het VPB-tarief.

Meer weten over de waarde van een onderneming of sparren over een specifieke individuele casus, neem dan contact op met de waarderingsspecialisten van ESJ Corporate Finance.

 

Ceteris Paribus

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...