Femke Maas
Femke Maas

Assistent Accountant


U wilt als ondernemer uw zaken goed op orde hebben. Een onderdeel hiervan is het tijdig en juist factureren aan afnemers. Een essentiële bezigheid, omdat u door middel van de verkoopfactuur inkomsten genereert. Maar wat zijn de eisen voor een verkoopfactuur? Kan de factuur gedigitaliseerd worden, waardoor u tijd kunt besparen? In deze blog besteed ik aandacht aan de factuurvereisten en de mogelijkheden om de verkoopfactuur te digitaliseren.
 

Het belang van een juiste verkoopfactuur

Een factuur is de basis voor de heffing van de omzetbelasting (btw). Hierbij zijn onder andere de factuurdatum, de btw-grondslag en het btw-bedrag van belang. U berekent de btw over de verkochte producten of geleverde diensten en deze draagt u als leverancier af aan de belastingdienst. Uw verkoopfactuur is voor uw afnemer een inkoopfactuur. Zij kopen de producten of diensten bij u in. Dat betekent dat de afnemer de btw kan terugvorderen, indien de afnemer belaste prestaties verricht. Als de factuur niet juist is opgesteld, kan de belastingdienst sancties opleggen. Dus voorkom sancties en zorg ervoor dat de factuur die u aan uw afnemers stuurt correct is.

Daarnaast is een verkoopfactuur een juridisch document. Dat betekent dat, wanneer de afnemer de factuur niet op tijd betaalt, u als leverancier formeel actie kunt ondernemen om de betaling te innen. We spreken in dit verband over een ‘in rechte afdwingbare verplichting’. Het is daarmee van belang dat uw verkoopfactuur aan alle vereisten voldoet, zodat u als leverancier krijgt waar u recht op heeft.
 

10 vereisten voor een verkoopfactuur
 1. Vermeld de factuurdatum (datum van uitreiking van de factuur)
  Wanneer de leverdatum van de goederen of de diensten afwijkt van de factuurdatum, dan vermeldt u ook de leverdatum. Is er sprake van een vooruitbetaling, dan vermeldt u ook de datum van de vooruitbetaling.
 2.  Hanteer een opeenvolgende factuurnummering, waardoor de factuur een uniek kenmerk krijgt
 3. Vermeld het btw-identificatienummer van uw onderneming. Is er sprake van btw-verlegde of intracommunautaire prestaties, dan vermeldt u ook het btw-identificatienummer van de afnemer.
 4. Vermeld de naam van uw onderneming en de naam van de afnemer
 5. Vermeld uw volledige adres en dat van de afnemer
 6. Vermeld uw KvK-nummer
 7. Geef een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten, inclusief de hoeveelheid
 8. Vermeld het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw. Indien van toepassing, vermeld eenheidsprijzen
 9. Vermeld het btw-tarief dat van toepassing is
  Als er een vrijstelling dan wel de verleggingsregeling is toegepast of als er sprake is van een intracommunautaire levering, vermeldt u dit ook op de factuur.
 10. Vermeld het btw-bedrag
   

Voorbeeld:
Op de verkoopfactuur staat een bedrag van € 121 (inclusief omzetbelasting). De afnemer heeft in dit geval geen recht op aftrek van voorbelasting, aangezien het bedrag aan omzetbelasting niet apart op de factuur vermeld staat. Vermeld in dit geval het bedrag exclusief omzetbelasting (€ 100) en het bedrag aan omzetbelasting (€ 21) afzonderlijk op de factuur.
 

Factureren anno 2020

Uw facturen opmaken in Word of Excel is verleden tijd. Tegenwoordig zijn er eenvoudige (online) factuurprogramma’s. Deze factuurprogramma’s zorgen bijvoorbeeld voor een doorlopende factuurnummering en een juiste btw-berekening. Daarnaast kunt u als ondernemer eenvoudig herinneringen versturen na het verstrijken van de betaaltermijn. Hierdoor heeft u uw geld sneller binnen.

Daarnaast kunt u direct informatie uitwisselen met het boekhoudpakket, waardoor online boekhouden en factureren perfect worden gecombineerd. Al met al bespaart dit tijd en energie.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina