Nieuws

Loading...
virus-4835301_1920.jpg
16-02-2021

Grensarbeiders: wonen en werken in tijden van corona

Thuiswerken als gevolg van de coronacrisis zou van invloed kunnen zijn op de belastingheffing van uw inkomsten. Gelukkig heeft Nederland met België en Duitsland afspraken gemaakt voor grensarbeiders.

virus-4835301_1920.jpg
12-02-2021

Rekentool NOW 3.2

Dit rekenmodel is opgesteld op basis van het besluit van 5 oktober 2020 en het wijzigingsbesluit van 29 januari 2021 inzake de NOW 3. Dit model biedt de mogelijkheid om zelf het verwachte voorschot te berekenen.

graph-3033203_1280.jpg
25-01-2021

Verliesverrekening vennootschapsbelasting vanaf 2022

Als gevolg van het Belastingplan 2021 wijzigen de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting. Dit artikel gaat in op deze wijziging.

virus-4835301_1920.jpg
25-01-2021

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Als gevolg van de verlengde lockdown heeft het kabinet een uitbreiding van het steun- en herstelpakket aangekondigd. We brengen u op de hoogte van de wijzigingen ten aanzien van de TVL, NOW en het bijzonder uitstel van betaling voor…

system-3699552_1920.jpg
22-01-2021

Mandatory Disclosure rules / DAC6

In 2018 is de Mandatory Disclosure-Richtlijn aangenomen. Deze verplicht EU-lidstaten ertoe een meldplicht voor grensoverschrijdende constructies in hun wetgeving op te nemen. De meldingsplicht in Nederland is op 1 januari 2021 ingegaan.

virus-4835301_1920.jpg
18-01-2021

Nieuwsbericht Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4-2020

Op vrijdag 29 januari 2021 om 17:00 uur sluit TVL Q4 2020! De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

audit-3929140_1920.jpg
30-12-2020

Controleer uw voorlopige aanslag 2021

Heeft u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2021 ontvangen? Controleer deze dan goed, want de gegevens kunnen afwijken van uw huidige situatie.

virus-4835301_1920.jpg
21-12-2020

Coronamaatregelen: steun- en herstelpakket

Onze specialisten lichten de ontwikkelingen met betrekking tot het steun- en herstelpakket toe.

virus-4835301_1920.jpg
18-12-2020

Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden waarvan de oorzaak buiten hun invloed ligt tijdelijk in liquiditeitsproblemen zijn gekomen, kunnen om uitstel van betaling vragen. Dit is het zogenaamde bijzonder uitstel.