Nieuws

Loading...
virus-4835301_1920.jpg
25-06-2020

Rekentool voor fysiopraktijken

Hoe pakt de ZN-regeling in combinatie met de NOW-regeling uit voor uw fysiopraktijk? Op basis van de op dit moment bekende informatie hebben wij een rekentool voor u opgesteld.

virus-4835301_1920.jpg
23-06-2020

Verruiming borgstellingskrediet MKB en Klein Krediet Corona

Om de gevolgen van de coronacrisis en daaruitvoortkomende liquiditeitsproblemen op te vangen, is er de mogelijkheid om een financiering bij uw bank aan te gaan.

geld 2.jpg
22-06-2020

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

Arbeidsverklaring.jpg
22-06-2020

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

login.png
17-06-2020

Toch vergoeding kosten eHerkenning

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar.

halveren.jpg
16-06-2020

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt te maken met de transitievergoeding. Soms is het mogelijk de betaling hiervan te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

rood licht.jpg
16-06-2020

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

Het voornemen een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door, evenals het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75.

geld 7.jpg
09-06-2020

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

fountain-pen-447576_1920.jpg
04-06-2020

Is een papieren schenking nog interessant?

Schenken onder schuldigerkenning (papieren schenking) is een manier om erfbelasting te besparen. Het is de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.