Nieuws

Loading...
brexit3.jpg
07-07-2020

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

De coronacrisis is zo overheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft noodzakelijk,nu er op 31 december een einde komt aan de overgangsperiode.

virus-4835301_1920.jpg
06-07-2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) met rekentool

Ondernemers kunnen vanaf 30 juni een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Een regeling die MKB ondernemers voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten over de maanden juni tot en met september 2020.

virus-4835301_1920.jpg
02-07-2020

Aanvraag verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling

Ondernemers die liquiditeitsproblemen ervaren als gevolg van de coronacrisis kunnen bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden aanvragen. Dit uitstel kan onder voorwaarden worden verlengd na afloop van de driemaandsperiode.

virus-4835301_1920.jpg
02-07-2020

Aandachtspunten NOW-subsidie 1.0 en 2.0

We bespreken in dit artikel de aandachtspunten met betrekking tot de NOW 1.0 en 2.0.

virus-4835301_1920.jpg
25-06-2020

Rekentool voor fysiopraktijken

Hoe pakt de ZN-regeling in combinatie met de NOW-regeling uit voor uw fysiopraktijk? Op basis van de op dit moment bekende informatie hebben wij een rekentool voor u opgesteld.

virus-4835301_1920.jpg
23-06-2020

Verruiming borgstellingskrediet MKB en Klein Krediet Corona

Om de gevolgen van de coronacrisis en daaruitvoortkomende liquiditeitsproblemen op te vangen, is er de mogelijkheid om een financiering bij uw bank aan te gaan.

geld 2.jpg
22-06-2020

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

Arbeidsverklaring.jpg
22-06-2020

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

login.png
17-06-2020

Toch vergoeding kosten eHerkenning

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar.