Nieuws

Loading...
fountain-pen-447576_1920.jpg
04-06-2020

Is een papieren schenking nog interessant?

Schenken onder schuldigerkenning (papieren schenking) is een manier om erfbelasting te besparen. Het is de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

virus-4835301_1920.jpg
03-06-2020

Belastingmaatregelen

We lichten de wijzigingen in de belastingmaatregelen als onderdeel van het Noodpakket 2.0 toe.

virus-4835301_1920.jpg
03-06-2020

TOZO 2.0

We lichten de wijzigingen in de TOZO als onderdeel van het Noodpakket 2.0 toe.

virus-4835301_1920.jpg
28-05-2020

TVL (opvolger TOGS)

ESJ brengt u middels dit artikel op de hoogte van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de opvolger van de TOGS.

virus-4835301_1920.jpg
20-05-2020

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Middels een kamerbrief van 24 april 2020 heeft het kabinet een zestal nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.

virus-4835301_1920.jpg
20-05-2020

Corona en bestuurdersaansprakelijkheid (melding betalingsonmacht)

Als u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt, is een afzonderlijk melding betalingsonmacht tijdelijk niet nodig. Lees meer over de voorwaarden in dit artikel.

uitstel van betaling.jpg
20-05-2020

Uitstel van betaling aanvragen

Kunt u (bijzonder) uitstel van betaling aanvragen voor btw, loonheffingen, vennootschaps- en inkomstenbelasting? Volg de stappen in ons stappenplan voor het antwoord op deze vraag!

virus-4835301_1920.jpg
14-05-2020

Corona en BTW

In dit artikel vindt u een aantal aandachtspunten met betrekking tot de BTW tijdens de huidige coronacrisis.

virus-4835301_1920.jpg
11-05-2020

Verruiming NOW voor concerns

In de kamerbrief van 22 april 2020 is een verruiming van de NOW aangekondigd. We lichten het toe in dit artikel.