Nieuws

Loading...
Arbeidsverklaring.jpg
22-06-2020

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

login.png
17-06-2020

Toch vergoeding kosten eHerkenning

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar.

halveren.jpg
16-06-2020

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt te maken met de transitievergoeding. Soms is het mogelijk de betaling hiervan te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

rood licht.jpg
16-06-2020

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

Het voornemen een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door, evenals het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75.

geld 7.jpg
09-06-2020

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

fountain-pen-447576_1920.jpg
04-06-2020

Is een papieren schenking nog interessant?

Schenken onder schuldigerkenning (papieren schenking) is een manier om erfbelasting te besparen. Het is de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

virus-4835301_1920.jpg
03-06-2020

Belastingmaatregelen

We lichten de wijzigingen in de belastingmaatregelen als onderdeel van het Noodpakket 2.0 toe.

virus-4835301_1920.jpg
03-06-2020

TOZO 2.0

We lichten de wijzigingen in de TOZO als onderdeel van het Noodpakket 2.0 toe.

virus-4835301_1920.jpg
28-05-2020

TVL (opvolger TOGS)

ESJ brengt u middels dit artikel op de hoogte van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de opvolger van de TOGS.