Nieuws

Loading...
virus-4835301_1920.jpg
20-05-2020

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Middels een kamerbrief van 24 april 2020 heeft het kabinet een zestal nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.

virus-4835301_1920.jpg
20-05-2020

Corona en bestuurdersaansprakelijkheid (melding betalingsonmacht)

Als u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt, is een afzonderlijk melding betalingsonmacht tijdelijk niet nodig. Lees meer over de voorwaarden in dit artikel.

uitstel van betaling.jpg
20-05-2020

Uitstel van betaling aanvragen

Kunt u (bijzonder) uitstel van betaling aanvragen voor btw, loonheffingen, vennootschaps- en inkomstenbelasting? Volg de stappen in ons stappenplan voor het antwoord op deze vraag!

virus-4835301_1920.jpg
14-05-2020

Corona en BTW

In dit artikel vindt u een aantal aandachtspunten met betrekking tot de BTW tijdens de huidige coronacrisis.

virus-4835301_1920.jpg
11-05-2020

Verruiming NOW voor concerns

In de kamerbrief van 22 april 2020 is een verruiming van de NOW aangekondigd. We lichten het toe in dit artikel.

virus-4835301_1920.jpg
30-04-2020

Rekentool berekenen NOW 1.0

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunt u via onderstaande rekentool de compensatie berekenen.

virus-4835301_1920.jpg
29-04-2020

Update TOZO en TOGS

Op 27 maart 2020 heeft het kabinet een aantal maatregelen uit het Noodpakket Banen en Economie nader ingevuld. In dit artikel wordt ingegaan op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen…

virus-4835301_1920.jpg
22-04-2020

Highlights besluit 14 april 2020

Op 14 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst een besluit gepubliceerd. De belangrijkste zaken uit dit besluit worden in dit artikel uitgelicht.

Duitse vlag.jpg
21-04-2020

Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?

Het kabinet heeft maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling, thuiswerkers en op…