Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG, van toepassing. Kleine ondernemers en organisaties hoeven niet bang te zijn dat ze direct beboet worden als ze nog niet volledig voldoen aan de wet. De minister voor Rechtsbescherming zegt dat er in het begin coulant zal worden omgegaan met de handhaving van de nieuwe Europese privacywet.
 

NIET DIRECT BOETE

De Autoriteit Persoonsgegevens moet toezien op de handhaving van de wet. De minister verwacht niet dat er direct boetes worden uitgedeeld bij kleine organisaties. Er bestaan bij hen namelijk nog veel vragen over de gevolgen van de Europese wet. 
 

OVER DE WET

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), houdt in dat bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties in alle Europese landen zorgvuldiger moeten omgaan met de privégegevens van hun medewerkers, klanten of leden.
 

TOT SLOT

Heeft u vragen over de AVG? Neem dan contact op met een van de kantoren bij u in de buurt.

Bekijk ons AVG dossier

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...