KERSTCADEAU’S, TELEFOONS, AUTO VAN DE ZAAK ETC: IS DE BTW AFTREKBAAR?

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt, niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Ook geldt een correctie voor het privégebruik van auto’s van de zaak.
 

REIKWIJDTE BUA

Het BUA regelt de beperking van de btw aftrek op bepaalde type uitgaven. Het gaat specifiek om goederen en diensten die een ondernemer in het kader van zijn bedrijf heeft aangekocht en een consumptief karakter dragen. Het gaat hierbij om de volgende goederen/diensten:

  • Personeelsvoorzieningen, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook het traditionele kerstpakket of jubileumgeschenk vallen hieronder
  • Het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften als de ontvangers van het geschenk minder dan 30% van de btw zouden kunnen aftrekken bij directe aankoop
  • Uitgaven gerelateerd aan het voeren van een zekere staat
  • Het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel onder kostprijs
     
BEREKENING CORRECTIE

De belastingplichtige dient aan het einde van het jaar te bepalen in hoeverre hij zijn gedurende het jaar genoten btw aftrek moet terug betalen. Indien de totale bevoordeling niet meer bedraagt dan € 227 per belanghebbende, is het niet nodig om de in aftrek gebrachte btw te corrigeren.

Als de totale bevoordeling wel meer dan € 227 bedraagt, dan dient de belastingplichtige 9% btw te voldoen op de bevoordeling wegens het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel. Die bevoordeling kan als volgt worden berekend: aanschafkosten plus 25% opslag minus de werkelijke omzet.

Vervolgens dienen de overige bevoordelingen afzonderlijk te worden getoetst aan de € 227 drempel. Indien de drempel wederom wordt overschreden, is ook de voorbelasting ter zake van de overige verstrekkingen niet aftrekbaar.
 

AUTO VAN DE ZAAK EN BTW

Ondernemers die een bedrijfsauto voor privédoeleinden gebruiken of aan het personeel ter beschikking stellen, zullen eveneens een correctie moeten aangeven.

Deze (fictieve) heffing wordt als uitgangspunt berekend over het werkelijke privégebruik en de daadwerkelijk daaraan toerekenbare kosten. Aangezien veel ondernemers niet de beschikking hebben over de werkelijk gereden privékilometers, heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat de correctie jaarlijks 2.7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) bedraagt. In bepaalde gevallen kan het forfait verder worden verlaagd. Indien de werkgever een vergoeding in rekening brengt voor het privégebruik, dient de (fictieve) heffing te worden berekend over de zogenaamde “normale waarde”. 

De btw op de kosten van de auto (zoals aanschaf en onderhoud) kunnen gedurende het lopende boekjaar in aftrek worden gebracht. De ondernemer dient de correctie aan te geven via de btw aangifte over het laatste tijdvak van het boekjaar.
 

VRAGEN?

De hiervoor genoemde correcties roepen vaak de nodige vragen op. Wat valt er onder het BUA? Wie gelden er als belanghebbende voor het BUA? De praktijk leert dat ondernemers de berekeningen omtrent de eindejaarscorrecties als complex ervaren. Het is echter ook onze ervaring dat de Belastingdienst bij controles als eerste kijkt naar deze zaken, aangezien incorrecte berekeningen een rechtstreeks belastingverlies kunnen opleveren voor de Belastingdienst. Daarom adviseert ESJ haar cliënten om zorgvuldig om te gaan met de genoemde correcties.

Meer weten over btw en relatiegeschenken of kerstpakketten? Of hebt u vragen over btw en auto van zaak? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716