De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bent u eigenaar van zonnepanelen, dan denkt u misschien niet meteen aan de KOR. Maar als u geen actie onderneemt, kan de OVOB ervoor zorgen dat u als eigenaar van zonnepanelen een deel van de btw terug moet betalen die u ten tijde van het plaatsen in aftrek heeft gebracht! Daarmee is de OVOB ook voor u belangrijk!
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
 1. Van een belastingvermindering naar een omzetgerelateerde vrijstelling
 2. Keuze om wel of niet toe te passen
 3. Vanaf 2020 ook toepasbaar voor een B.V.
 4. Bij toepassing automatische ontheffing van administratieve verplichtingen
   
JAAROMZET € 20.000

U kunt voor de OVOB kiezen, als u een met btw belaste jaaromzet van €20.000 heeft (dit is exclusief het bedrag aan btw dat over de omzet betaald zou moeten worden). Heeft u als ondernemer ook nog omzet die niet met btw belast is, dan wordt in bepaalde situaties ook met deze omzet rekening gehouden. Wanneer de jaaromzet meer dan € 20.000 bedraagt, wordt er btw berekend vanaf de factuur (de prestatie), die voor de omzetoverschrijding zorgt.
 

GEEN VRIJSTELLING

De OVOB kan niet worden toegepast bij levering van:

 • een nieuw vervoermiddel dat naar een andere EU lidstaat gaat
 • een onroerende zaak (of recht waaraan deze is onderworpen) die de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt
   
GEEN AFTREK

Een ondernemer waarvoor de OVOB geldt, kan geen btw in aftrek brengen. De OVOB is immers een btw vrijstelling. In dit geval is de btw een kostenpost.
 

HERZIENING BTW

Als u voor de OVOB kiest, kan dit tot gevolg hebben dat de btw herzien wordt. Btw op investeringen die in eerdere jaren in aftrek is gebracht, wordt gecorrigeerd als de btw, die onder de herzieningsregeling valt, hoger is dan € 500 (jaarlijks grensbedrag).

Voorbeeld
Een startende ondernemer die in het 1e jaar de btw op een laptop en kantoorinventaris in aftrek brengt of een particulier die alleen vanwege zonnepanelen btw ondernemer is, hoeft geen btw van de investering te corrigeren, als deze lager dan € 2.495 is en de OVOB vanaf het 2e jaar wordt toegepast. Immers, bij € 2.495 btw op de investering, valt jaarlijks € 499 btw onder de herzieningsregeling.
 

GEEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Hoofdregel is dat u geen administratieve verplichtingen heeft en geen aangifte btw hoeft in te dienen. Deze ontheffing geldt niet

 • als er sprake is van btw die naar de OVOB ondernemer is verlegd of
 • wanneer intracommunautair aan de OVOB ondernemer wordt geleverd (uitzondering).
   
FACTURATIE

De OVOB ondernemer mag op de factuur geen btw vermelden.
 

DEADLINE

Wilt u na 1 januari 2020 de OVOB (alsnog) toepassen? Dan moet u uiterlijk 4 weken vóór de aanvang van het tijdvak waarin u de OVOB wil gaan toepassen de aanvraag indienen.

Ondernemers die op dit moment geen administratieve verplichtingen hebben (bijv. eigenaren van zonnepanelen), vallen per 1 januari 2020 automatisch in de OVOB regeling.

U kunt overigens ook een verzoek indienen om niet onder de OVOB regeling te vallen. Dat kan zinvol zijn als de € 500 drempel voor herzienings btw wordt overschreden (denk aan een grotere zonnepaneleninstallatie). Hiervoor gelden dezelfde termijnen.
 

LOOPTIJD

Een OVOB aanvraag is tenminste 3 jaar geldig. Wanneer u de omzetdrempel in deze periode overschrijdt, vervalt de OVOB automatisch. U kunt dan pas weer na 3 jaar een verzoek indienen om de OVOB toe te passen.

Een verzoek om de OVOB niet (meer) toe te passen geldt ook voor tenminste 3 jaar.
 

FORMULIEREN

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de OVOB. U kunt zich alleen via de formulieren aan– of afmelden.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716