Heeft U ALS ONDERNEMER WEL EENS TE MAKEN MET KLANTEN DIE UW FACTUREN NIET BETALEN?

Uiteraard probeert u dit risico zo veel mogelijk te beperken, al hebben de meeste ondernemers in meer of mindere mate te maken met het tijdelijk uitblijven van een betaling. In sommige gevallen zal er zelfs definitief geen betaling plaatsvinden (bijvoorbeeld in geval van faillissement), terwijl u de btw van deze facturen al wel heeft voldaan.

In deze gevallen biedt de wetgever u een doekje voor het bloeden. De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Een vordering wordt geacht oninbaar te zijn uiterlijk na verstrijken van 1 jaar na opeisbaarheid van de vordering. Het bedrag van de teruggaaf wordt in mindering gebracht in de aangifte voor het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.

Voor zover de vergoeding alsnog geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen nadat het recht op teruggaaf is ontstaan, wordt de ondernemer de belasting ter zake van de alsnog ontvangen vergoedingen verschuldigd op het tijdstip waarop die vergoeding wordt ontvangen.

In het geval van een overdracht van vordering geldt een regeling die afwijkt van de hiervoor beschreven systematiek. De overnemer treedt dan in de plaats van de overdrager. De btw-teruggaaf kan in deze gevallen enkel via een separaat verzoek (niet via de btw aangifte!) worden verkregen indien de btw teruggaaf toebehoort aan de overnemer. Ben u een partij die de vordering juridisch overdraagt (aan bijvoorbeeld een incassobureau), dan wel zelf inkoopt en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze BTW-specialisten. Ook bij andere vragen over de teruggaafregeling kunt u uiteraard terecht bij ESJ.

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. U dient dan een verzoek in bij de Belastingdienst. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.
 

HEBT U OOK TE MAKEN MET ONINBARE VORDERINGEN?

Neemt u dan contact op met onze btw-specialist Kirsten Deij, hij voorziet u graag van btw advies.

 

 

Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...