Duurzaam beleggen gaat in feite volgens dezelfde methode als “normaal” beleggen, maar er vindt een extra selectie plaats.
 

DUURZAAMHEIDSCRITERIA

De ondernemingen waarin kan worden belegd, worden geselecteerd op duurzaamheidscriteria. Bij de selectie van ondernemingen waarin volgens deze aanpak belegd wordt, zijn 2 richtingen te onderscheiden:

  1. uitsluiting van bepaalde (typen van) ondernemingen (aangeduid als negative approach)
  2. of het selecteren van de beste ondernemingen van een bepaalde categorie (aangeduid als best in class)

Een combinatie van beide methoden komt ook voor. Bij een negative approach wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie.

Bij de best in class-methode worden geen sectoren op voorhand uitgesloten. Toch wordt binnen elke sector (bijvoorbeeld banken, chemie, detailhandel etc.) gekeken hoe de individuele ondernemingen scoren op criteria als milieubeleid, personeelsbeleid, transparantie en dergelijke.
 

WAARDERINGSCIJFERS

Op basis van de waarderingscijfers worden vervolgens de best scorende ondernemingen geselecteerd. Ten opzichte van de oorspronkelijke “collectie” (in het jargon: het universum) vormt dit een inperking: indien het complete universum bijvoorbeeld 1000 ondernemingen bevat, zullen hiervan 200 ondernemingen overblijven waarin kan worden belegd.
 

OVEREENKOMST

De vrijheid die de vermogensbeheerder daarbij heeft, wordt op de normale wijze vastgelegd in de overeenkomst die hij met zijn opdrachtgever heeft (of in het prospectus, in het geval van een beleggingsfonds). De rapportage vindt op dezelfde wijze plaats, met dien verstande dat apart aandacht wordt besteed aan de financiële gevolgen van het hanteren van die duurzaamheidscriteria.
 

TOT SLOT

Is duurzaam beleggen iets voor u en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Klik hier om te lezen wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog meer voor u kan betekenen.

Neem voor meer informatie over duurzaam beleggen contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Alphons van de Ven
Alphons van de Ven

Belastingadviseur

alphons.van.de.ven@esj.nl

+31 6 534 471 61