Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.
 

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

Een levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon aan te wijzen die zaken regelt indien je daar zelf, door ziekte of ongeval, niet meer toe in staat bent.  Het gaat hierbij om een soort notariële volmacht. De volmachtgever laat het levenstestament laat opstellen door de notaris. Hj wijst een gevolmachtigde aan om namens hem of haar beslissingen te nemen.
 

VERTROUWEN

Meestal bestaat een levenstestament uit 2 onderdelen.

  1. Een deel ziet op het behartigen van financiële en zakelijke belangen
  2. Een deel ziet op persoonlijke en medische belangen.

Het is belangrijk dat je in het levenstestament een persoon aanwijst, waar je vertrouwen in hebt en die jouw belangen goed kan behartigen.

Tip!
Het is mogelijk meerdere gevolmachtigden aan te wijzen. Dit kan handig zijn wanneer u iemand kiest voor het financiële deel en een andere persoon voor het persoonlijke deel of als u het prettiger vindt dat meerdere personen gezamenlijk financiële beslissingen voor u moeten nemen.
 

GEEN TESTAMENT

Het levenstestament is geen normaal testament. Het gaat dus niet over wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren in geval van overlijden. Dit wordt geregeld in een testament - en voor zover dat er niet is-  geldt de wettelijke regeling voor erfenissen.
 

GEREGISTREERD

Levenstestamenten worden door de notaris geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister, het CLTR. Medici en rechters hebben de mogelijkheid dit register te raadplegen.
 

NIEUW: TOEZICHT OP MISBRUIK VAN OUDEREN 

In de modellen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van het levenstestament is er ook aandacht voor de taken en de bevoegdheden van de toezichthouder, dit om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Ook deze toezichthouder is gevolmachtigd, zodat hij zijn/haar taak naar behoren kan en moet uitvoeren.
 

GESCHILLENREGELING

Er is tevens een geschillenregeling. U kunt hierbij kiezen uit verschillende opties, deze kunt u bespreken met de notaris. Het gaat hierbij om oplossingen voor geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de gevolmachtigde en de toezichthouder.
 

ESJ

Voor de meest uiteenlopende zaken omtrent uw financiële planning kunt u bij ESJ terecht voor advies. Bij vragen over een levenstestament staan onze adviseurs u bij.  Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Theo van Vugt
Theo van Vugt

Belastingadviseur - Mediator

theo.van.vugt@esj.nl

+31 6 538 362 80