Prinsjesdagspecial Belastingplan 2021
 

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet de kabinetsplannen voor 2021 gepresenteerd. In deze notitie zetten wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor u op een rij. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u graag naar de Prinsjesdagspecial, waarin alle maatregelen zijn opgenomen. Deze kunt u downloaden door middel van het formulier rechts op deze pagina.
 

Inkomstenbelasting

Verlaging tarief box 1

Het tarief van de eerste schijf in box 1 gaat in 2021 iets omlaag naar 37,1% (2020: 37,35%). De tweede schijf blijft 49,5%.

 

Aanpassing vermogensrendementsheffing (box 3)

Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat naar € 50.000 (2020: € 30.846). Het tarief van box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%. De effecten voor uw vermogensrendementsheffing berekent u door middel van deze handige rekentool.

 

Snellere verlaging zelfstandigenaftrek

De maximale zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt € 6.670 (2020: € 7.030). Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd dan eerder was aangekondigd. De zelfstandigenaftrek gaat in 8 stappen van € 360, één stap van € 390 en 8 stappen van € 110 omlaag naar uiteindelijk € 3.240 in 2036.

 

Aanpassing heffingskortingen

Tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat o.a. de verhoging van de heffingskortingen. In 2021 wordt de maximale algemene heffingskorting verhoogd naar € 2.837 (2020: € 2.711). Ook de maximale arbeidskorting wordt per 2021 verhoogd naar
€ 4.205 (2020: € 3.819).

 

Vennootschapsbelasting

Aanpassing schijven en tarieven

In 2021 wordt over een winst tot € 245.000 (2020: € 200.000) een tarief betaald van 15% (2020: 16,5%). In tegenstelling tot de aankondiging uit het Belastingplan 2020, blijft in 2021 de tweede schijf in de VPB 25%. 
Vanaf 2022 wordt de eerste schijf verder opgerekt naar winsten tot € 395.000, een gunstige maatregel voor het MKB.


Beperking verliesverrekening

Momenteel geldt een carry-back van 1 jaar en een carry-forward van 6 jaar. 
Voorgesteld wordt om vanaf 2022 verliezen tot een bedrag van € 1.000.000 onbeperkt te verrekenen. Is de winst hoger dan
€ 1.000.000, dan zijn verliezen slechts tot 50% van die hogere jaarwinst verrekenbaar.

 

Loonheffingen

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2020 is bij de vrije ruimte van de WKR sprake van een tweeschijvenstelsel:

  • Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% (in verband met de coronacrisis tijdelijk verhoogd tot 3%).
  • Vanaf € 400.001 is de vrije ruimte 1,2%.

Vanaf 2021 wordt het percentage van 1,2% verlaagd naar 1,18%. Het tarief in de eerste schijf blijft 1,7%. Komen de vergoedingen en verstrekkingen uit boven de vrije ruimte, dan is een eindheffing van 80% verschuldigd.

 

Overdrachtsbelasting

Verhoging algemeen tarief

De overdrachtsbelasting bedraagt nu 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Met ingang van 1 januari 2021 geldt een algemeen tarief van 8% voor niet-woningen en woningen die niet als uw hoofdverblijf gaan gelden.

 

Verlaagd tarief en vrijstelling starters en jonge doorstromers

Bent u een starter of jonge doorstromer, dan geldt voor u vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De voorwaarden hierbij zijn:

  • De koper is tussen de 18 en 35 jaar
  • De koper gaat zelf in de gekochte woning wonen en deze woning wordt het hoofdverblijf  en
  • De vrijstelling is niet eerder gebruikt 

Bent u een jonge doorstromer, dan geldt voor u een tarief van 2%.

 

Vastlegging steunmaatregelen coronacrisis

In het Belastingplan 2021 wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen wettelijk vastgelegd.
 

Winstvrijstelling voor TOGS en subsidie vaste lasten

De TOGS en TVL, die ondernemers hebben ontvangen in het kader van de coronacrisis, behoren niet tot de belastbare winst.
 

Coronareserve

Verwacht u over 2020 een coronagerelateerd verlies? Dan kunt u onder voorwaarden in uw aangifte 2019 een coronareserve vormen die in 2020 vrijvalt.

Lees hier meer over de coronamaatregelen

 

Wat is voor u de beste optie?

Uiteraard kunt u met al uw vragen terecht bij ESJ. Wij informeren u graag over de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden.

Download nu

 

Already verified you are human.
Moment geduld...