We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

De plagen van de Omzetbelasting bij leegstand

Leegstand en BTW

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan er in Nederland veel bedrijfspanden leeg. Naast bedrijfseconomische gevolgen, kan leegstand ook voor de BTW nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.

BTW teruggaaf bedrijfspanden

De wijze van gebruik van, dan wel de exploitatie van een bedrijfspand, is bepalend voor het al dan niet terug krijgen van de BTW op de aankoop en onderhoudskosten. Kort samengevat geldt dat, , de BTW aftrekbaar is voor zover het pand voor BTW belaste handelingen wordt gebruikt. Om het aftrekrecht veilig te stellen is in het geval van verhuur van het pand aan zakelijke afnemers van belang dat de afnemer(s) als uitgangspunt ten minste 90% BTW belaste activiteiten verricht(en), omdat anders de verhuur vrijgesteld is van BTW. Zie hiervoor ook onze subpagina over BTW en de verhuur van onroerend goed.

Bij de aanschaf dient de ondernemer de aftrek op de aanschafkosten te bepalen conform de beoogde bestemming van de onroerende zaak. Bij ingebruikname van het pand kan vervolgens blijken dat het pand anders wordt gebruikt (meer of juist minder belast gebruik) waardoor een herberekening van de aftrek dient plaats te vinden. Na het jaar van eerste ingebruikname dient de belastingplichtige bovendien het gebruik van de onroerende zaak gedurende 9 jaren te monitoren. Bij gewijzigd gebruik dient de belastingplichtige 1/10e van de voorbelasting te corrigeren in het desbetreffende herzieningsjaar.

De gevolgen van leegstaand voor de BTW op de aanschafkosten

Op basis van de wet is het niet duidelijk altijd even duidelijk wat de gevolgen van leegstand zijn gedurende deze hiervoor genoemde 10-jaarsperiode. Van een aantal gevallen is wel bekend hoe de Staatssecretaris erover denkt. Eén van die gevallen betreft de leegstand van een onroerende zaak nadat de zaak gedurende een periode in gebruik is geweest. In een dergelijk geval geeft de leegstand volgens de Staatssecretaris geen directe aanleiding tot herziening omdat die leegstand njet is aan te merken als fictief belast of vrijgesteld gebruik. 

De gevolgen van leegstand voor de BTW op de instandhoudingskosten

De staatssecretaris is voorts van mening dat voor instandhoudingskosten, die geacht worden direct te worden verbruikt (zoals onderhoudskosten), de aftrek in principe bepaald wordt volgens het algemeen geldende pro-rata aftrek percentage van de belastingplichtige. In bepaalde situaties kan dit naar onze mening echter tot ongewenste BTW gevolgen leiden voor de belastingplichtige. Wij raden u daarom aan om tijdig stil te staan bij de BTW positie van uw onderneming.

Meer informatie over de BTW bij leegstand

Heeft u te maken met een situatie waarbij het door u geëxploiteerde bedrijfsgebouw (gedeeltelijk) leeg staat of komt te staan, dan loopt u mogelijk tegen deze BTW problematiek aan. Dan is het raadzaam om vooraf een BTW specialist te raadplegen die u informeert over de BTW gevolgen die met uw besluit gepaard gaan. 

ESJ Accountants en Belastingadviseurs helpt u hier graag bij. Voor al uw vragen en BTW advies kunt u contact op nemen met Kirsten Deij, Belastingadviseur bij ESJ. Of neem contact op met een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×