We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Optimale benutting van bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overlijden

Vrijstelling erfbelasting

Sinds een aantal jaar is de vrijstelling voor de erfbelasting bij vererving van ondernemingsvermogen (= bedrijfsopvolgingsregeling, hierna BOR), waaronder aandelen in een eigen “actieve” B.V. (> 5% pakket), aanzienlijk verhoogd. Onder voorwaarden is de eerste € 1.071.987 (2018) ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld en daarboven is 83% vrijgesteld. De verkrijgers/opvolgers moeten de onderneming c.q. aandelen nog tenminste 5 jaar na overlijden aanhouden en de onderneming moet voortgezet worden. Dit betekent overigens niet dat men zelf de onderneming moet gaan leiden.

Onze specialisten zijn bekend met de regels omtrent vrijstelling erfbelasting en weten hoe u het meeste uit elke situatie haalt. Voor optimale benutting van de vrijstelling van erfbelasting bent u bij ESJ aan het juiste adres.

Hoe werkt het bij een familiebedrijf?

Volgens het wettelijk erfrecht heeft de langstlevende partner aanspraak op een zogenaamd kindsdeel. Omdat tevens wettelijk is geregeld dat alle goederen, dus ook de onderneming c.q. aandelen in de eigen B.V., naar de langstlevende partner gaan (= wettelijke verdeling), ontstaat een zogenaamde overbedelingsschuld aan de kinderen. Stel dat er 2 kinderen zijn, ontvangt de langstlevende partner 1/3e van de nalatenschap en wordt het meerdere (2/3e) aan de kinderen - al dan niet rentedragend - schuldig gebleven. De kinderen kunnen hun erfdeel (inclusief rente) echter pas opeisen bij overlijden van de langstlevende partner (ouder). Vanwege deze “papieren” schuld verandert de vermogenspositie voor de langstlevende “gevoelsmatig” niet. Ook in deze situatie is het belangrijk om optimaal geadviseerd te worden over de vrijstelling van erfbelasting.

Vererving van ondernemingsvermogen

Allereerst dient vastgesteld te worden of het wenselijk is dat de onderneming naar de langstlevende partner gaat of naar (één van) de kinderen. Daarbij is met name van belang of (één van) de kinderen in de onderneming werkzaam is en mogelijk als bedrijfsopvolger kwalificeert. Via een testamentair legaat kan men de onderneming doen toekomen aan de beoogde bedrijfsopvolger.

Omdat de vrijstelling erfbelasting niet op de gehele nalatenschap van toepassing is, maar alleen op de verkrijger van het ondernemingsvermogen, is het van groot belang dat laatstgenoemde voldoende (belastbaar) vermogen erft om de BOR ook daadwerkelijk te kunnen benutten.

Stel dat het de wens is om het ondernemingsvermogen aan de langstlevende te doen toekomen en dit ondernemingsvermogen (nagenoeg) de gehele nalatenschap vormt. Een testament waarbij aan de langstlevende de onderneming wordt gelegateerd en de kinderen dus (aanzienlijk) minder dan hun wettelijk erfdeel krijgen, kan dan tot een forse besparing van erfbelasting leiden. Immers wordt dan de vrijstelling van € 1.071.987 (2018) zo veel mogelijk benut.

Conclusie

Als de ondernemer geen testament opmaakt, is de kans groot dat de (nagenoeg) volledige vrijstelling van ondernemingsvermogen voor de erfbelasting niet volledig wordt benut. Omdat men veelal alle kinderen gelijk wenst te behandelen en dus aan ieder een gelijk erfdeel wil doen toekomen, kan het tevens lastig zijn om deze vrijstelling optimaal te laten benutten.
Besparing erfbelasting door optimaal gebruik te maken van de BOR vraagt testamentair maatwerk. In samenspraak met u en de notaris kan uw ESJ-adviseur hier invulling aan geven.

Klik hier voor de uitwerking van een casus zonder en met legaat van ondernemingsvermogen

Tot slot

Heeft u vragen over bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overlijden, neem dan contact op met een van de belastingadviseurs van ESJ. Zij zetten graag hun ervaring op het gebied van vrijstellling van erfbelasting in om u optimaal te adviseren.
Breda
Zwijndrecht
Oosterhout

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×