We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Testamenten, Tweetrapsmaking ja of nee?

Testamentaire tweetrapsmaking versus “normale” vererving

Zonder testament, maar overigens ook volgens veel testamenten, verkrijgt de langstlevende alle goederen van de nalatenschap. Doordat de kinderen volgens het wettelijk erfrecht slechts aanspraak kunnen maken op een “kindsdeel”, ontstaat voor hetgeen de langstlevende partner meer verkrijgt een zogenaamde overbedelingsschuld aan de kinderen. Omdat de kinderen hun onderbedelingsvordering pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder, wordt dit een “papieren” schuld genoemd. Deze papieren schuld dient uiteindelijk dus nog wel voldaan te worden.

Gezien de kleine vrijstelling voor kinderen ad. € 20.371 (2018) is al snel erfbelasting over hun wettelijk erfdeel verschuldigd. Doordat de kinderen feitelijk nog niets ontvangen dient de erfbelasting dan door de langstlevende te worden voorgeschoten. Met name indien de langstlevende nog voldoende “ruimte” heeft in haar vrijstelling van (maximaal) € 643.194 (2018), kan door een testament met een zogenaamde “tweetrapsmaking” voorkomen worden dat er bij het eerste overlijden reeds erfbelasting is verschuldigd. Door gebruik te maken van deze tweetrapsmaking, kan er op een legale manier financieel voordeel behaald worden.

Wat is tweetrapsmaking?

Bij een “tweetrapsmaking” wordt de langstlevende als enig-erfgenaam benoemd en de kinderen worden onterfd. De kinderen worden in dit testament voor de gehele nalatenschap als “verwachters” benoemd. Hetgeen bij het overlijden van de langstlevende ouder nog over is van de nalatenschap van de eerst overleden ouder, komt dan aan de kinderen toe. Aan deze tweetrapsmaking zijn voor de kinderen wel enkele ‘risico’s’ verbonden. De langstlevende ouder houdt namelijk het nagelaten vermogen onder zich voor de kinderen, maar mag dit wel vervreemden of (geleidelijk) opmaken. Het kan derhalve ook voorkomen dat er van de nalatenschap van de eerstoverleden ouder niets over is en de kinderen dus niets krijgen. Vooral in de situatie met stiefouders kan dit een mogelijke overweging zijn om af te zien van deze constructie.

De fiscale gevolgen zijn voor wat betreft een “tweetrapsmaking-testament” de volgende. Na het overlijden van de eerst overleden ouder wordt voor de erfbelasting de langstlevende geacht de gehele nalatenschap ontvangen te hebben. Aldus kan de gehele nalatenschap in de voornoemde hoge vrijstelling van de langstlevende vallen. Overlijdt vervolgens deze persoon, dan verkrijgen de kinderen wat er nog over is van de nalatenschap van de eerst overleden ouder. Hiervoor krijgen zij een aparte belastingaanslag. Vervolgens krijgen zij ook nog wat komt uit de nalatenschap van de laatst overleden ouder. De kinderen verkrijgen dus eigenlijk twee keer uit twee verschillende nalatenschappen, waardoor ook tweemaal de vrijstelling ad. € 20.371 (2018) van toepassing is. Daarnaast wordt ook de tariefsprogressie in de erfbelasting (10% tot € 123.248 (2018) en daarboven 20%) afzonderlijk toegepast.

Conclusie

De “tweetrapsmaking” kan – met name bij relatief kleinere nalatenschappen - tot een besparing en uitstel van erfbelasting leiden. Door latere schenkingen en/of intering op het vermogen door de langstlevende ouder kan erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende ouder zoveel mogelijk worden voorkomen. Indien het na te laten vermogen grotendeels ligt opgesloten in bijvoorbeeld onroerend goed (eigen woning), wordt tevens voorkomen dat er bij het eerste overlijden gelden vrijgemaakt moeten worden, door bijvoorbeeld verkoop van dit goed, voor betaling van erfbelasting.

Een testamentaire “tweetrapsmaking” is zeker niet altijd voordelig. Dit hangt met name af van de omvang en samenstelling van het na te laten vermogen en de moeilijk voorspelbare omvang van het vermogen dat de langstlevende ouder uiteindelijk zal nalaten. Ook is de situatie dat de langstlevende ouder/ diens nieuwe partner de nalatenschap geheel opmaakt en de kinderen hier dus niks uit krijgen iets om rekening mee te houden.

Kortom, een goed testament blijft maatwerk! Laat u dus goed adviseren over de mogelijkheden door de experts van ESJ.

Klik hier voor meer algemene informatie over schenken en nalaten.
Klik hier voor de cijfermatige vergelijking

Tot slot

Voor meer informatie over erfbelasting en uitgebreid advies over uw testament, neem contact op met een van onze vestigingen. Wij adviseren u graag!

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×