Het gebruik van elektrische auto’s neemt steeds meer toe. Waar moet u op letten als u als werkgever de laadkosten van een elektrische of hybrideauto aan uw werknemer wilt vergoeden? 
 

Rijden met de privéauto 

Vaste kilometervergoeding van € 0,19/km
Een werknemer die met een privéauto naar het werk komt en zakelijke kilometers maakt, kunt u een vaste vergoeding geven van € 0,19 per gereden kilometer. Van deze vergoeding moet de werknemer alle kosten die te maken hebben met het reizen betalen, dus ook de brandstof- of energiekosten. Opladen onderweg moet de werknemer dus ook zelf betalen, de kosten hiervan kunt u niet extra onbelast vergoeden. Ook de kosten van het plaatsen van een laadpaal en het aanpassen van de meterkast mag u bij een privéauto niet onbelast vergoeden. 

Meer vergoeden dan € 0,19/km
U kunt er als werkgever voor kiezen om meer dan deze € 0,19 te vergoeden en het meerbedrag als eindheffingsloon ten laste van de eventueel beschikbare vrije ruimte in de werkkostenregeling te brengen. Wordt deze vrije ruimte overschreden, dan bent u daarover 80% eindheffing verschuldigd.  
 

Rijden met auto van de zaak 

Leasecontract op de zaak
Bij een auto van de zaak werkt het net even anders. Soms staan het leasecontract, de laadpaal thuis en de laadpas voor onderweg op naam van de werkgever. U ontvangt dan maandelijks een afrekening van de laadkosten en betaalt deze. Dat kan voor de werknemer onbelast blijven.  

Laadkosten van werknemer thuis
De werknemer leest maandelijks de laadkosten thuis af van de apart gemonteerde kWh-meter. Hij vermenigvuldigt de gebruikte stroom met het tarief dat hij voor thuisstroom betaalt. Deze declaratie kunt u onbelast aan de werknemer uitbetalen. Bewaak dat u niet meer vergoedt dan de werknemer daadwerkelijk aan kosten maakt. Als dat gebeurt, zal de Belastingdienst namelijk het meerdere als belast loon aanmerken.  

Kosten laadpaal thuis en aanpassen meterkast onbelast vergoeden
U mag als werkgever de kosten van het plaatsen van de laadpaal en het aanpassen van de meterkast onbelast vergoeden. Deze kosten hangen immers samen met de auto van de zaak.  
 

Verschillende laadstroomtarieven  

De tarieven voor laadstroom lopen behoorlijk uiteen. De leverancier en beheerder van de laadpaal (Charge Point Operator) bepaalt namelijk de hoogte. Sommige leveranciers rekenen een standaardtarief en het aantal gebruikte kWh, anderen brengen alleen de gebruikte kWh in rekening. Gezien de stijgende energieprijzen is het wellicht handig om met uw werknemers afspraken te maken over de maximale laadkosten die u vergoedt.  
 

Samenvattend 

Als een werknemer in een elektrische auto van de zaak rijdt, kunt u de laadkosten onbelast vergoeden. Dat kan door rechtstreeks de factuur te betalen aan de energieleverancier of door de kosten te vergoeden op declaratiebasis. Bewaak dan dat u niet te veel vergoedt, want anders is dit belast loon.  

Laadkosten kunnen echter niet altijd onbelast vergoed worden. Bij een privéauto zit de vergoeding voor de oplaadkosten namelijk al in de vergoeding van € 0,19 per kilometer die u betaalt. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina