Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ons doel is om onze cliënt te voorzien van deskundig en kwalitatief hoogstaand advies. Om dat te kunnen bereiken is een goede persoonlijke relatie met onze cliënt essentieel, waarbij zijn wensen en behoeften het uitgangspunt zijn voor onze werkzaamheden.

 

ONZE WERKWIJZE

Wij hechten veel waarde aan het maken van goede afspraken, het verschaffen van inzicht in onze werkwijze en het overleg met onze cliënten. We werken conform de dienstverleningsvoorwaarden zodat duidelijk is wat wij van onze cliënt verwachten, maar bovenal wat onze cliënt van ons mag verwachten.
Een aantal aspecten uit onze voorwaarden lichten we er nog eens uit:

  • Bij het verrichten van onze werkzaamheden zijn wij deels afhankelijk van de informatie die de cliënt aanlevert, die informatie moet correct zijn. Dit betreft vaak informatie of correspondentie met derden. Het bijeenbrengen daarvan is voor een cliënt veelal tijdrovend en vraagt specifieke kennis. Deze taak nemen wij, na overleg, graag een cliënt uit handen.

  • In overleg met de cliënt stellen wij ons honorarium vast en vanzelfsprekend verstrekken wij een schriftelijke offerte waarop alle afspraken worden toegelicht.

  • Wij factureren in beginsel op maandbasis. Het is mogelijk om een andere wijze van factureren overeen te komen. Een deugdelijke specificatie wordt bijgevoegd. Op verzoek wordt een specificatie van dag tot dag verstrekt.

  • Wij hanteren een betalingstermijn van twintig dagen na factuurdatum. Indien niet tijdig wordt betaald, zijn wij helaas genoodzaakt rente en kosten, zoals gemeld in onze voorwaarden, in rekening te brengen.

  • Klachten nemen wij vanzelfsprekend in behandeling als deze binnen twintig dagen schriftelijk aan ons zijn gemeld.

  • Ingeval er toch een geschil ontstaat dan zal dit worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Bovenstaande betreft slechts een aantal aspecten. Een volledige weergave van onze dienstverleningsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Neem contact op

*
*
*
*
*