ESJ, ESJ Financieel Vooruitdenkers en ESJ Accountants & Belastingadviseurs zijn handelsnamen van ESJ Accounting & Belastingen B.V. te Roosendaal, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20170418, BTW-nummer NL8222.98.892.B01.

De informatie die deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden bevat is slechts bestemd voor de persoon of de entiteit aan wie zij is gericht en bevat vertrouwelijke informatie die mogelijk wettelijk is beschermd. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u dan contact met ons opnemen door dit bericht retour te zenden, ons te bellen of te mailen? Het is dan verboden om dit bericht te lezen, kopiëren of te verspreiden; gebruik te maken als ook om actie te ondernemen in relatie tot de inhoud van dit bericht. Wij verzoeken u in dit geval de e-mail te verwijderen uit digitale bestanden en afdrukken te vernietigen.

ESJ Accounting & Belastingen B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht of enige bijlage. ESJ Accounting & Belastingen B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor of in verband met de gevolgen van of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig dan wel het niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

E-mail die vanuit of naar het bovenvermelde e-mailadres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden.

Neem contact op

*
*
*
*
*