ESJ respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van ESJ vertrouwt u ons met uw privacy gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens over u c.q. uw medewerkers omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan met deze data.
 

PRIVACY VOORWAARDEN

Om dit te onderstrepen hebben wij als ESJ privacy voorwaarden vastgesteld ter voldoening aan hetgeen bepaald is in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van de meldplicht datalekken. Deze privacy voorwaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met de door onze beroepsorganisaties voorgestelde standaarden. In deze privacy voorwaarden leggen we onder meer uit :

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.

  • Hoe we die gegevens gebruiken.

  • Welke beveiligingsmaatregelen ESJ heeft genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van derden komen.

Klik hier om de privacy voorwaarden van ESJ te openen

Met het van toepassing verklaren van deze privacy voorwaarden bieden we u inzicht in ons privacybeleid en welke afspraken daarin gemaakt zijn.
 

UW RECHTEN

Via Mijn ESJ kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die ESJ van u heeft ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
 

MEER WETEN?

Voor meer informatie en met al uw vragen over het beheer en de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met John Hoppenbrouwers,  kwaliteitsmanager en privacy officer van ESJ.

Neem contact op

*
*
*
*
*