Nieuws

Loading...
Schenken bij leven thumb.jpg
10-08-2022

Schenken bij leven beter met de warme dan met de koude hand

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

salderingsregeling  thumb.jpg
03-08-2022

Nog 2 jaar extra genieten van salderingsregeling zonnepanelen

Het kabinet heeft onlangs besloten om de afbouw van de salderingsregeling opnieuw op te schuiven. Als eigenaar van zonnepanelen kunt u dus nog 2 jaar extra genieten van volledige saldering. De afbouwregeling gaat nu in op 1 januari 2025.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling thumb.jpg
27-07-2022

Kwijtscheldingswinstvrijstelling bij schuldenakkoord?

Stel, uw BV is door de coronacrisis genoodzaakt om met schuldeisers tot een akkoord te komen. De vennootschapsbelasting belast dit als kwijtscheldingswinst. Deze heffing is wel aanzienlijk te verminderen. Wat is de juiste aanpak hiervoor?

biologisch kind thumb.jpg
19-07-2022

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

nevenwerkzaamheden thumb.jpg
11-07-2022

Verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan?

Per 1 augustus a.s. wordt de richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het verbod op nevenwerkzaamheden?

Arbeidsvoorwaarden thumb.jpg
11-07-2022

Per 1 augustus 2022 nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden stelt nieuwe minimumrechten en regels vast voor de informatie die werknemers moeten krijgen over hun arbeidsvoorwaarden.

RIE thumb.jpg
11-07-2022

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): wat zijn de regels?

De staatssecretaris stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe zit het met de regels waaraan u zich als werkgever moet houden?

Controle thumb.jpg
05-07-2022

Belastingdienst gaat controles weer opvoeren: hoe bereidt u dit goed voor?

Gedurende de coronacrisis kwamen de belastingcontroles op een zeer laag pitje te staan. De Belastingdienst gaat echter de komende jaren de controles weer opvoeren.

Vakantieauto thumb.jpg
01-07-2022

Privébijtelling voor een vakantieauto?

Wat moet u weten, bewaken en regelen met betrekking tot de fiscale inkomensbijtelling van de auto van de zaak, als u deze voor de vakantie gebruikt of deze tijdelijk inwisselt voor een andere auto?