Nieuws

Loading...
Stiefkinderen thumb.jpg
23-09-2022

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Prinsjesdag.jpg
22-09-2022

Prinsjesdagspecial

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij.

personeelstekort thumb.jpg
20-09-2022

Personeelstekort oplossen via AOW’er?

Veel branches hebben te kampen met een personeelstekort. Hoe kan het inzetten van krachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een oplossing bieden?

crypto thumb.jpg
25-08-2022

Speculeren met cryptovaluta: belast als inkomen of als winst?

Menigeen handelt in cryptovaluta. Fiscaal is de vraag of de winst die men daarmee realiseert, belast is. Waar is dit van afhankelijk? Is er nog verschil in fiscale behandeling als men dit via de BV doet?

Schenken bij leven thumb.jpg
10-08-2022

Schenken bij leven beter met de warme dan met de koude hand

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

salderingsregeling  thumb.jpg
03-08-2022

Nog 2 jaar extra genieten van salderingsregeling zonnepanelen

Het kabinet heeft onlangs besloten om de afbouw van de salderingsregeling opnieuw op te schuiven. Als eigenaar van zonnepanelen kunt u dus nog 2 jaar extra genieten van volledige saldering. De afbouwregeling gaat nu in op 1 januari 2025.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling thumb.jpg
27-07-2022

Kwijtscheldingswinstvrijstelling bij schuldenakkoord?

Stel, uw BV is door de coronacrisis genoodzaakt om met schuldeisers tot een akkoord te komen. De vennootschapsbelasting belast dit als kwijtscheldingswinst. Deze heffing is wel aanzienlijk te verminderen. Wat is de juiste aanpak hiervoor?

biologisch kind thumb.jpg
19-07-2022

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

nevenwerkzaamheden thumb.jpg
11-07-2022

Verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan?

Per 1 augustus a.s. wordt de richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het verbod op nevenwerkzaamheden?