Auto 2.jpg
15/07/2024
Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?

Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de overgangsregeling oldtimers (OVR) of een vrijgestelde auto en u de auto tóch gebruikt?

Terugvragen.jpg
15/07/2024
Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?

Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn rekening neemt. Welke effecten kan dit hebben op het vermogen en dus de verschuldigde belasting in box 3?

Zomer.jpg
15/07/2024
De zomer inluiden met uw personeel

Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de werkkostenregeling dit jaar?

Beleggen.jpg
10/07/2024
Eerste Kamer wil minder overdrachtsbelasting voor beleggers

In een aangenomen motie heeft de Eerste Kamer gepleit voor een lager tarief in de overdrachtsbelasting voor beleggers. Met de verlaging wil de Eerste Kamer bereiken dat beleggers meer gaan investeren in woningen.

Team 1.jpg
05/07/2024
Bedrijfsuitje in het verschiet? Vergeet de risico’s niet

Veel werkgevers realiseren zich niet dat het organiseren van bedrijfsuitjes ook gepaard kan gaan met risico’s. Kunt u als werkgever aansprakelijk worden gesteld als een werknemer tijdens zo'n uitje schade lijdt of een ongeluk krijgt?

kilometeradministratie.jpg
28/06/2024
Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Wie van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt gesteld kan alleen onder de bijtelling privégebruik uitkomen als hij overtuigend kan aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden. Met een achteraf opgestelde kilometerregistratie die diverse gebreken vertoont lukt dat niet.

Checklist 2.jpg
26/06/2024
Wat wordt vanaf 2027 mogelijk het box 3-stelsel?

De Staatssecretaris van Financiën heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat het wetsvoorstel 'Wet werkelijk rendement box 3' voor advies is aangeboden aan de Raad van State. In dit wetsvoorstel wordt een nieuw box 3-stelsel voorgesteld.

opstarttijd.jpg
24/06/2024
Opstarttijd kwalificeert als werktijd volgens Advocaat-Generaal

Onder werktijd vallen de uren die de werknemer werkt in opdracht van de werkgever. Het opstarten en inloggen vindt voor elke werknemer dagelijks plaats. Moet deze tijd ook als werktijd worden beschouwd?

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Nieuws archief

Salarisadministratie_thumb (1).jpg
15/11/2023
Salarisadministratie en personeelszaken

Het einde van het jaar nadert en 2024 staat voor de deur! Daarom is het goed om na te gaan wat u dit jaar op het gebied van salarisadministratie en personeelszaken nog moet regelen.

Bedrijfsoverdracht_thumb.jpg
13/11/2023
Overdracht van uw bedrijf aan de kinderen

De wetgever acht continuïteit van het (familie)bedrijf belangrijk. Derhalve zijn verschillende fiscale faciliteiten in de wet opgenomen ter voorkoming van (liquiditeits)problemen door belastingheffing bij (familiale) bedrijfsopvolging.

Jubelton_thumb.jpg
09/11/2023
De jubelton: aanvullen schenking in 2023

Heeft u in 2022 een bedrag geschonken voor de eigen woning met als doel dit bedrag in 2023 belastingvrij aan te vullen? Vergeet dan niet vóór 31 december 2023 de aanvullende schenking te doen.