ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Als werkgever is het van belang dat uw werknemers gezond zijn. Om dit te promoten besteedt u aandacht aan gezond en veilig werken. Toch heeft niemand dit volledig in de hand en kunnen ook uw werknemers ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden. De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Niet alleen voor een werknemer, maar ook voor u als werkgever. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. De oorzaak van arbeidsongeschiktheid kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Maar ook het ontbreken van de juiste vaardigheden of het verlies van motivatie valt onder arbeidsongeschiktheid. Er is dan sprake van disfunctioneren. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt u met allerlei verplichtingen te maken. Zeker als blijkt dat de werknemer langdurig niet in staat zal zijn zijn of haar eigen werk te verrichten. 

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt, dan keert de verzekering een vast bedrag uit gedurende een bepaalde periode of tot aan een bepaalde leeftijd. ESJ heeft veel ervaring in arbeidsongeschiktheids vraagstukken en kan u adviseren bij het afsluiten van de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bij langdurige ziekte of disfunctioneren doorloopt u bijvoorbeeld eerst met de werknemer een intensief verbetertraject. De wetgeving is er op gericht om te voorkomen dat werknemers in een situatie belanden dat ze als gevolg van ziekte of beperkingen geen werk meer hebben. De werkgever en werknemer moeten zich tijdens een re-integratietrajet daarom tot het uiterste inspannen. Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, is er op financieel gebied niks te vrezen. Vanuit de werkgever heeft hij namelijk door de arbeidsongeschiktheidsverzekering recht op doorbetaling, waardoor er geen sprake is van inkomensverlies. Voor ondernemers ligt dit anders.

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ONDERNEMER

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet als u niet kunt werken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u uzelf en uw bedrijf voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zo krijgt u als ondernemer ook bij ziekte of arbeidsongeschiktheid een maandelijkse uitkering en voorkomt u zorgen over de vaste lasten. De kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen af van het verzekerde bedrag en het aantal uren dat u nog kunt werken. ESJ weet alles op het gebied van arbeidsongeschiktheid en kan u helpen bij het regelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u als ondernemer. Meer informatie? Neem contact met ons op

Neem contact op

*
*
*
*
*