Gedurende de coronacrisis kwamen de belastingcontroles op een zeer laag pitje te staan. De Belastingdienst gaat echter de komende jaren de controles weer opvoeren. 
 

Schriftelijke aankondiging

De Belastingdienst kondigt een boekenonderzoek altijd vooraf schriftelijk aan. In deze brief staat ook op welke belastingmiddelen en jaren de controle ziet, bijvoorbeeld de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften over de jaren 2017 tot en met 2021. Dit betekent niet dat de Belastingdienst het onderzoek niet kan uitbreiden. Als daartoe aanleiding is, kunnen zij meerdere jaren en andere belastingsoorten aan het boekenonderzoek toevoegen.  
 

Aparte ruimte

Het is raadzaam om de controlerend ambtenaar een aparte kamer binnen uw bedrijf ter beschikking te stellen. Hierdoor verstoren zijn werkzaamheden uw werknemers zo min mogelijk. Zorg ervoor dat de gevraagde stukken in deze kamer aanwezig zijn.  
 

Vaste contactpersoon

Benoem één van uw werknemers tot vaste contactpersoon. Spreek met de controleur af dat hij bij vragen of behoefte aan aanvullende stukken zich enkel richt tot deze contactpersoon.  
 

Welke informatie wel of niet verstrekken?

Het is belangrijk om te bewaken en te regelen welke informatie u wel of niet moet verstrekken aan de controleur. Als de controleur stukken wil kopiëren, dan is het raadzaam deze kopieën dubbel te maken. Zo weet u waarop zijn controle is gericht. Geef verder slechts antwoord op concrete vragen. Als de controlerend ambtenaar bijvoorbeeld vraagt om ‘alle stukken inzake ...’, vraag dan welke stukken hij precies wil hebben. Dit voorkomt onduidelijkheid en bovendien levert u zo niet meer informatie aan dan noodzakelijk. Laat de controleur zijn vragen opsparen.  
 

Uw adviseur vanaf het begin erbij betrekken

Het is raadzaam om uw adviseur direct aan het begin van het controletraject erbij te betrekken. Hij kan dan tijdens de eerste besprekingen in de gaten houden of de door de controleur gestelde vragen wel door de beugel kunnen of dat u in uw enthousiasme niet meer vertelt dan nodig. De controleur mag u bijvoorbeeld niet aan een vragenvuur onderwerpen.  
 

Bewaak dat alleen antwoord wordt gegeven op concrete vragen. Dus als de controleur bijvoorbeeld vraagt om ‘alle stukken inzake ...’, vraag dan welke stukken hij precies wil hebben. Als de controleur stukken wenst te kopiëren, regel dan dat deze kopieën dubbel gemaakt worden en bewaar een exemplaar in uw dossier. Zo heeft u een goed beeld waarop de controle is gericht. 

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Leren.jpg
11/06/2024
Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Vakantie.jpg
11/06/2024
Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.