Uw personeel kan interessante onbelaste voordelen krijgen via een personeelsfonds. Hoe werkt dit optimaal voor uw onderneming? Welke voorwaarden gelden er? 
 

BELASTINGVRIJE UITKERINGEN UIT EEN PERSONEELSFONDS 

Uitkeringen uit een personeelsfonds zijn onder voorwaarden belastingvrij. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de werknemers de laatste 5 jaren ten minste evenveel aan het fonds hebben bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, gaat u uit van de periode vanaf de oprichting. Werknemers moeten hun bijdrage aan het personeelsfonds betalen uit hun nettoloon.  

In een bedrijf met 40 werknemers betaalt iedereen maandelijks € 25 aan het personeelsfonds. In totaal dus € 1.000 per maand. Als de werkgever maximaal € 1.000 per maand inlegt, blijven uitkeringen uit het fonds belastingvrij. Bij overschrijding van het maximum door de werkgever, is de gehele uitkering belast. In dit voorbeeld kan bij de maximuminleg van de werkgever aan het eind van het jaar voor € 24.000 aan uitkeringen worden verstrekt. 
 

WELKE UITKERINGEN ZIJN ER TOEGESTAAN? 

De uitkeringen van het personeelsfonds mogen niet worden besteed aan kosten in verband met adoptie, overlijden, ziekte, invaliditeit en bevalling. Houd hier dus rekening mee bij de besteding van de middelen. Is bijv. bekend dat een werknemer vanwege hoge ziektekosten nooit op vakantie kan, dan kan een leuke vakantie wel verstrekt worden, maar een deel van de ziektekosten niet.  
 

PERSONEELSFONDS MOET ONAFHANKELIJK ZIJN VAN U ALS WERKGEVER 

Het personeelsfonds moet onafhankelijk zijn van u als werkgever. U mag dus niet alleen de beslissingen nemen. Meestal gebeurt dit via een vereniging of stichting, waarin de werkgever en de werknemers samen zitting hebben.  Werknemers mogen ook geen recht hebben op een uitkering.  
 

EXTRA RUIMTE VIA WERKKOSTENREGELING BENUTTEN 

Als werkgever kunt u ook, onder eerder genoemde voorwaarden, de bijdrage van de werknemer geheel of deels vergoeden via de werkkostenregeling. Door de vergoeding, in genoemd voorbeeld € 300 per werknemer per jaar, onder te brengen in de werkkostenregeling, betalen de werknemers dus niets. Schiet u over de vrije ruimte heen, dan betaalt u 80% belasting. Maar ook dan betaalt u over de totale vergoeding maar 40% belasting, aangezien uw deel van de bijdrage aan het fonds belastingvrij is. Per saldo dus 40% minder dan wanneer u zonder personeelsfonds een uitkering via de werkkostenregeling aan een werknemer zou verstrekken. 

Het personeelsfonds verstrekt aan een werknemer een tegemoetkoming van € 1.000 voor de gestegen energiekosten.  

Vergoedt u de bijdrage van de werknemer via de werkkostenregeling, dan kost u dit € 500 + 80% belasting (€ 400) als u geen vrije ruimte meer heeft.  

Daarnaast betaalt u de werkgeversbijdrage van € 500, in totaal dus € 1.400.  

Betaalt u de gehele tegemoetkoming via de werkkostenregeling, dan betaalt u € 1.000 + 80% belasting = € 1.800.  

Via het personeelsfonds bespaart u dus € 1.800 -/- € 1.400 = € 400. 
 

Bewaak en regel dat het personeelsfonds voldoet aan de voorwaarden en dat uw werknemers hier minstens de helft aan bijdragen. Als werkgever kunt u ook de bijdrage van de werknemer geheel of deels vergoeden via de werkkostenregeling (WKR). 
 

CONTACT

Neem voor meer informatie contact met ons op, onze specialisten helpen u graag verder.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Leren.jpg
11/06/2024
Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Vakantie.jpg
11/06/2024
Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.