Een bestelauto is interessant vanwege de (fiscale) voordelen. Voor een elektrische bestelauto zijn deze voordelen nog aantrekkelijker, daar komt bij dat de fiscale inkomensbijtelling voor privégebruik soms niet van toepassing is. Wat is nu het voordeel en hoe kunt u (laten) regelen dat een bestelauto fiscaal goed uitpakt? 
 

VEEL (FISCAAL) VOORDEEL VOOR BESTELAUTO 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Bij investering in een bestelauto kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voorwaarde is dat u in het jaar meer dan € 2.600, maar niet meer dan € 353.973 investeert.  

  • Investeert u bijvoorbeeld voor € 50.000, dan krijgt u 28% KIA.  

  • Investeert u in een nieuwe elektrische bestelauto, dan heeft u bovendien recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze aftrek bedraagt in 2023 45% over de catalogusprijs onder aftrek van een bedrag van € 11.000. Voor een elektrische bestelauto van € 50.000, krijgt u dus 45% MIA over € 39.000, oftewel: €17.550.  

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
Investeert u in een nieuwe elektrische bedrijfsauto, dan heeft u ook recht op de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze bedraagt 10% van de catalogusprijs of 12% voor kleine bedrijven. Een klein bedrijf heeft minder dan 50 werknemers en een jaarbalans en/of jaaromzet van minder dan € 10 miljoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de auto minstens € 20.000 kost. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.  
 

KUNT U DE FISCALE INKOMENSBIJTELLING BESTELAUTO VOORKOMEN? 

Bestelauto minder dan 500 km privé gebruiken
Voor een bestelauto is de normale bijtelling van toepassing, maar deze is in een aantal gevallen eenvoudiger te voorkomen dan voor een personenauto. Zo blijft de bijtelling, net als voor een personenauto, achterwege als de bestelauto niet meer dan 500 km privé wordt gebruikt. U moet dan wel een sluitende rittenadministratie kunnen overleggen.  

Helemaal geen privégebruik
U hoeft geen rittenstaat bij te houden als u de bestelauto helemaal niet privé gebruikt. Regel en bewaak wel dat u een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto bij de Belastingdienst indient. De bijtelling blijft onder voorwaarden ook achterwege als de bestelauto niet privé gebruikt kan of mag worden, bijvoorbeeld door deze achter een afgesloten hek bij uw bedrijfspand te stallen.  

Geen bijtelling vanwege inrichting en aantal zitplaatsen
De bijtelling geldt ook niet voor een bestelauto met maar één zitplaats, waarin geen tweede zitplaats bevestigd kan worden of als deze beschikt over een tweede zitplaats voor een bijrijder die vrijwel uitsluitend meerijdt voor goederenvervoer.  

Doorlopend afwisselend gebruikt
Verder blijft de bijtelling achterwege als door de aard van het werk de bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door meerdere werknemers. Bovendien moet niet goed zijn vast te stellen of en aan wie de bestelauto voor privégebruik ter beschikking staat. De werkgever betaalt dan € 300 eindheffing per bestelauto.  
 

HOE IS DIT VOOR U INTERESSANT? 

Een bestelauto is voor ondernemers een stuk goedkoper en kan, met name voor een- en tweepersoonshuishoudens, een aantrekkelijk alternatief zijn voor een personenauto van de zaak.  
 

Bestelauto’s zijn voordelig in aanschaf en gebruik. Bewaak en regel dat u voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komt. U kunt de bijtelling voorkomen met een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. U kunt de fiscale inkomensbijtelling ook afkopen als de bestelauto steeds door verschillende werknemers wordt gebruikt. Een rittenregistratie is dan fiscaal niet vereist. 

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

btw.jpg
18/04/2024
Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen, kunt u misschien btw besparen.

Box 3.jpg
17/04/2024
Voorkom onnodige belastingrente

Wijzig vóór 1 mei 2024 de voorlopige aanslag IB 2023 bij box 3 vermogen.

Fiets.jpg
08/04/2024
Optimaliseer vitaliteit door de inzet van een fitness en/of fietsenregeling

Uw werknemers in beweging krijgen is één manier om de vitaliteit te vergroten. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door een fitness en/of fietsregeling aan te bieden aan uw werknemers. Maar hoe zitten deze regelingen in elkaar en wat hebben ze voor gevolgen op de loonstrook van uw werknemer?