Heeft u in 2022 een bedrag geschonken voor de eigen woning met als doel dit bedrag in 2023 belastingvrij aan te vullen? Vergeet dan niet vóór 31 december 2023 de aanvullende schenking te doen.
 

VERLAGEN EN AFSCHAFFEN VAN DE ‘JUBELTON’

Tot en met 31 december 2022 was het mogelijk om (bijvoorbeeld aan uw kinderen) een eenmalige belastingvrije schenking voor de eigen woning te doen van maximaal € 106.671.

Per 1 januari 2023 is deze vrijstelling verlaagd tot € 28.947.

Per 1 januari 2024 wordt deze vrijstelling afgeschaft.
 

AANVULLEN ‘JUBELTON’ UIT 2022

De ‘eenmalige’ belastingvrije schenking uit 2022 mag echter wel gespreid over twee opeenvolgende jaren worden ontvangen. Dat houdt in dat als u in 2022 slechts een deel van de jubelton heeft geschonken, de schenking in 2023 mag worden aangevuld tot € 106.671.

Deze aanvullende schenking dient dan wel vóór 31 december 2023 zijn gedaan.
 

BESTEDEN ‘JUBELTON’ UITERLIJK 31 DECEMBER 2024

Is uw kind van plan de schenking niet direct aan de eigen woning te besteden (bijvoorbeeld omdat uw kind nog geen woning heeft)? Dan hoeft dat niet direct een probleem te zijn.

Het bedrag van de schenking uit 2022 en 2023 mag tijdelijk opzij gezet worden. De voorwaarde is dan wel dat het bedrag binnen twee kalenderjaren na de eerste schenking gebruikt wordt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning.

Een schenking die in 2022 is ontvangen (en in 2023 is aangevuld) moet dus uiterlijk 31 december 2024 aan de eigen woning besteed zijn.

Is voor het eerst in 2023 (maximaal € 28.947 belastingvrij) geschonken ten behoeve van de eigen woning? Dan moet deze schenking uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed aan de eigen woning.
 

AANGIFTE

Bij het doen van een schenking of het aanvullen van een eerdere schenking, dient aangifte schenkbelasting te worden gedaan.

De aangifte schenkbelasting over 2023 dient uiterlijk 1 maart 2024 bij de Belastingdienst binnen te zijn.
 

VRAGEN?

Heeft u vragen over de jubelton? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Auto 2.jpg
15/07/2024
Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?

Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de overgangsregeling oldtimers (OVR) of een vrijgestelde auto en u de auto tóch gebruikt?

Terugvragen.jpg
15/07/2024
Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?

Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn rekening neemt. Welke effecten kan dit hebben op het vermogen en dus de verschuldigde belasting in box 3?

Zomer.jpg
15/07/2024
De zomer inluiden met uw personeel

Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de werkkostenregeling dit jaar?