Als u dit jaar investeert, mag u fiscaal versneld afschrijven. Wat is hier belangrijk om te weten: wanneer wel of niet doen?   

De meeste ondernemers in het MKB gaan in 2023 fors meer belasting betalen. Dit komt onder meer door het verhogen van de tarieven in de vennootschapsbelasting en door het schrappen van de oudedagsreserve en het verminderen van de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Daartegenover staan voor 2023 enkele fiscale voordelen, waaronder de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. De maatregel geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.  
 

VOORWAARDEN VERSNELD AFSCHRIJVEN IN 2023 

De fiscale maatregel houdt in dat u investeringen, die u in 2023 doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, voor 50% versneld mag afschrijven. Ten onrechte wordt de maatregel aangeduid als ‘willekeurig afschrijven’, maar u mag dus alleen versneld afschrijven en wel voor maximaal 50%. Voor de rest moet u afschrijven afhankelijk van de gebruiksduur, voor de meeste bedrijfsmiddelen over een periode van minstens 5 jaar. Door de faciliteit mag u maximaal 50% van het bedrijfsmiddel in 2023 versneld afschrijven. De overige 50% moet u op de normale manier afschrijven. 
 

VOOR WELKE BEDRIJFSMIDDELEN? 

De maatregel geldt niet voor alle nieuwe bedrijfsmiddelen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:  

  • gebouwen, schepen, vliegtuigen, bromfietsen, motoren 

  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer (met uitzondering van auto’s zonder CO2-uitstoot) 

  • immateriële activa (zoals goodwill) en  

  • dieren 

Ook bedrijfsmiddelen, die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur, zijn uitgesloten van de maatregel. Wees dus alert als u op een bedrijfsmiddel versneld afschrijft en dit enige tijd later gaat verhuren. De versnelde afschrijving wordt dan weer teruggedraaid, waardoor uw winst dat jaar dus weer toeneemt. Ten slotte vallen ook bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig kan worden afgeschreven op grond van een andere regeling, zoals de Vamil, niet onder de faciliteit.  

Wat verder nog bewaken en regelen?
De faciliteit geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen waarop u moet afschrijven. Deze kosten dus altijd € 450 of meer. U moet het bedrijfsmiddel in 2023 hebben gekocht en vóór 1 januari 2026 in gebruik nemen. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u maximaal afschrijven tot het bedrag dat u betaald heeft.  
 

HOE PAKT DIT VOORDELIG UIT? 

Als u op een bedrijfsmiddel extra mag afschrijven, vermindert dit de winst van het betreffende jaar. Dat levert meestal een lagere belastingaanslag op en dus realiseert u een rente- en liquiditeitsvoordeel. Daarnaast kan er een tariefsvoordeel optreden, bijv. als uw BV door de extra afschrijving de winst geheel of deels belast ziet tegen 19% in plaats van tegen 25,8%. Dit hoge tarief is in 2023 van toepassing op het meerdere van uw winst boven € 200.000.  

Zorgvuldig plannen
Het hiervoor genoemde betekent ook dat u uw versnelde afschrijvingen zorgvuldig moet plannen. Heeft u bijv. een BV en komt uw winst dit jaar niet boven de € 200.000 uit en volgend jaar waarschijnlijk wel, dan is het wellicht beter om niet versneld af te schrijven. Dit is immers niet verplicht. Uw winst wordt volgend jaar lager dan wanneer u dit jaar extra afschrijft en dat scheelt u immers 25,8% -/- 19% = 6,8%-punt aan belasting. Dit kan dus betekenen dat het beter is dat u dit jaar niet of niet voor de volledige 50% extra afschrijft.  
 

Investeringen die u in 2023 doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, mag u voor 50% versneld afschrijven. Check de voorwaarden, bereken wanneer u dit jaar extra kunt afschrijven en ga na of sneller afschrijven wel voordelig is. Dit is waarschijnlijk niet het geval als uw winst na 2023 belast wordt tegen een hoger tarief. Pas dan de versnelde afschrijving (deels) niet toe. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten helpen u graag verder.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Zonnepanelen_thumb.jpg
16/02/2024
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan.

Aangifte.jpg
16/02/2024
Doe tijdig aangifte schenkbelasting 2023

Als u in 2023 een schenking hebt ontvangen, moet u vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting doen.

Duurzaam_subsidie_thumb.jpg
13/02/2024
Investeringssubsidie duurzame energie 2024

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is ook voor 2024 weer aangepast. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn met ingang van 1 januari 2024 veranderd.