Als u in 2022 een schenking hebt ontvangen, moet u vóór 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen.
 

VORMEN VAN SCHENKING

Van een schenking in 2022 is onder andere sprake als bijvoorbeeld uw ouders in 2022 een geldbedrag (schenking in contanten) aan u hebben gegeven. Normaal gesproken zal dit bedrag door uw ouders aan u zijn uitbetaald door een overboeking op uw bankrekening onder vermelding van ‘schenking’. Mogelijk is er ook een schenkingsakte opgemaakt.

Een bijzondere vorm van een schenking in contanten is de schenking waarbij het in 2022 geschonken bedrag bestemd is voor uw (toekomstige) eigen woning.

Een andere schenkingsvorm is een schenking onder schuldigerkenning (schenking op papier). In dat geval hebt u (via een notariële akte) in 2022 een schenking gekregen, waarbij het geschonken bedrag echter niet door de schenker (bijvoorbeeld uw ouders) aan u is uitbetaald. Hierdoor heeft de schenker een schuld aan u. Over deze schenking op papier moet de schenker jaarlijks 6% rente aan u betalen.
 

AANGIFTE SCHENKBELASTING

U moet aangifte schenkbelasting 2022 doen als u in 2022 schenkingen van uw ouders hebt ontvangen die in totaal hoger zijn dan € 5.677. Betreft het schenkingen die u niet van uw ouders maar van een derde hebt ontvangen, dan moet u aangifte doen als de schenkingen van deze derde in totaal hoger zijn dan € 2.274.

U moet ook aangifte schenkbelasting doen als u in 2022 een schenking bestemd voor de eigen woning hebt ontvangen. Ook wanneer het in 2022 geschonken bedrag lager is dan € 5.677. In de aangifte moet u dan aangeven dat u een beroep doet op de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

CONTACT

Als u in 2022 een schenking hebt ontvangen en u vragen hebt over de aangifte schenkbelasting 2022, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij ESJ.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Leren.jpg
11/06/2024
Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Vakantie.jpg
11/06/2024
Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.